Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i prawo w oświacie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF36OPO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i prawo w oświacie
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bojar-Fijałkowski
Prowadzący grup: Tomasz Bojar-Fijałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W21 - ma wiedzę z zakresu podstaw prawnych dotyczących organizacji, struktury i sposobu funkcjonowania systemu oświaty w tym działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego z uwzględnieniem jego awansu zawodowego

K_W23 - zna ogólne zasady tworzenia, rozwoju i funkcjonowania działalności gospodarczej i społecznej, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiów wychowanie fizycznej

K_U02 - potrafi projektować, analizować i dokumentować własne działania zawodowe, uwzględniając swój rozwój , zgodnie z normami i zasadami etycznymi, uregulowaniami prawnymi zawodu nauczyciela

K_K 05 - postępuje zgodnie z zasadami etyki, stawia dobro ucznia, klienta oraz grup społecznych na pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec nich

K_K 11 - potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela wychowania fizycznego przestrzegając norm i przepisów prawa, poszukuje optymalnych rozwiązań, wdraża je w różnych sytuacjach, kontroluje efekty swoich działań

K_K 12 - uwzględniając normy i przepisy prawa, realizuje zadania w sposób odpowiedzialny, zapewniający higienę i bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, przestrzega zasad ergonomii

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bojar-Fijałkowski
Prowadzący grup: Tomasz Bojar-Fijałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bojar-Fijałkowski
Prowadzący grup: Tomasz Bojar-Fijałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Bojar-Fijałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.