Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka piłki ręcznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF36TMPR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka piłki ręcznej
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kościański
Prowadzący grup: Krzysztof Kościański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kościański
Prowadzący grup: Krzysztof Kościański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kościański
Prowadzący grup: Krzysztof Kościański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

K_W01 - posiada wiedzę na temat historii, uwarunkowań, czynników rozwoju, kierunków, głównych systemów oraz ogólnych problemów

współczesnej kultury fizycznej; zna elementarną terminologię dotyczącą teoretycznych i praktycznych podstaw nauk i dyscyplin

stosowanych w wychowaniu fizycznym, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie dyscyplin

K_W11 - zna mechanizm działania różnych form aktywności ruchowych na kształtowanie poszczególnych komponentów sprawności

fizycznej w tym o charakterze działalności sportowej

Umiejętności

K_U01 posiada umiejętności planowania, projektowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, zajęć gimnastyki korekcyjnej,

szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o program, odpowiednie środki, metody, formy i nowoczesne technologie

K_U04 – posiada specyficzne umiejętności ruchowe związane z techniką, taktyką oraz wykonaniem ćwiczeń i elementów z wybranych

dyscyplin sportowych i form aktywności fizycznej

K_U11 - potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w kulturze fizycznej

Kompetencje

K_K02 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej w zakresie kultury fizycznej

oraz w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)

K_K11 - uwzględniając normy i przepisy prawa, realizuje zadania w sposób odpowiedzialny, zapewniający higienę i bezpieczeństwo

własne oraz otoczenia

W01 – potrafi zaobserwować historyczne zmiany w systemach kultury fizycznej, przepisach gier sportowych, terminologii dotyczącą

teoretycznych i praktycznych podstaw w piłce ręcznej

W02 – studenci powinni znać mechanizmy działania różnorodnych ćwiczeń ruchowych i ich wpływu na poszczególne partie mięśniowe w

tym o charakterze działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej

U1 - posiada umiejętności planowania, projektowania lekcji wychowania fizycznego jak i procesu treningowego z zakresu szkolenia

sportowego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem najnowocześniejszych form i metod szkoleniowych

U2 – studenci powinni posiadać specyficzne umiejętności ruchowe związane z techniką, taktyką piłki ręcznej

U3 – wszyscy powinni potrafić posługiwać się nie tylko podstawowym sprzętem ale i nowoczesną aparaturą stosowaną w procesie

nauczania gry w piłkę ręczną

K1- zdobytą wiedzę potrafi zweryfikować a umiejętności są podnoszone na wyższy poziom

K2 – wykorzystując wiedzę i uwzględniając przepisy prawa, realizuje zadania w sposób odpowiedzialny, biorąc pod uwagę

bezpieczeństwo własne oraz otoczenia.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kościański
Prowadzący grup: Krzysztof Kościański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.