Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka WF

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF3DWF-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka WF
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek WF, NP
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Szark-Eckardt
Prowadzący grup: Mirosława Szark-Eckardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01-zna mechanizmy uczenia się, metody realizacji zadań, strategie nauczania (K_W04)

W02-posiada wiedzę dotyczącą formułowania i operacjonalizowania celów edukacyjnych schematu prakseologicznego, oceny ucznia dostosowaną do jego potrzeb w zakresie kultury fizycznej (K_W05)

W03- posiada wiedzę dotyczącą prawidłowego toku lekcji ze szczególnym uwzględnieniem zasady fizjologiczo-zdrowotnej i organizacyjnej oraz zachowania krzywej natężenia wysiłku, posiada wiedzę dotyczącą metod oddziałujących na osobowość ucznia (K_W16)

U01-posiada umiejętności planowania, projektowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w oparciu o program, odpowiednie środki, metody, formy i nowoczesne technologie (K_U01)

U02- potrafi projektować, analizować i dokumentować własne działania zawodowe, uwzględniając swój rozwój , zgodnie z normami i zasadami etycznymi, uregulowaniami prawnymi zawodu nauczyciela (K_U02)

U03-potrafi dokonać obserwacji sytuacji pedagogicznych, zidentyfikować problemy ucznia za pomocą metod i technik stosowanych w kulturze fizycznej (K_U05)

U04-posiada i wykorzystuje umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej niezbędne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego i działalności pedagogicznej (K_U12)

U05-posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówkach oświatowych (K_U13)

K01-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego (K_K01)

K02-weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie praktyk pedagogicznych na poszczególnych etapach edukacyjnych (K_K02)

K03-postępuje zgodnie z zasadami etyki, stawia dobro ucznia na pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec nich (K_K05)

K04-potrafi współdziałać i pracować w grupie, brać odpowiedzialność za działania własne oraz przyjmować role lidera, animatora, propagatora i organizatora niezbędne w wykonywanym zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego (K_K06)

K05-określa priorytety dotyczące planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji określonych przez siebie zadań w ramach procesu dydaktycznego z wykorzystaniem różnorodnych form, narzędzi, metod i środków stosowanych w kulturze fizycznej, adekwatnych do celów i potrzeb ucznia (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) (K_K09)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

psychologia, pedagogika, anatomia, fizjologia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Szark-Eckardt
Prowadzący grup: Mirosława Szark-Eckardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01-zna mechanizmy uczenia się, metody realizacji zadań, strategie nauczania (K_W04)

W02-posiada wiedzę dotyczącą formułowania i operacjonalizowania celów edukacyjnych schematu prakseologicznego, oceny ucznia dostosowaną do jego potrzeb w zakresie kultury fizycznej (K_W05)

W03- posiada wiedzę dotyczącą prawidłowego toku lekcji ze szczególnym uwzględnieniem zasady fizjologiczo-zdrowotnej i organizacyjnej oraz zachowania krzywej natężenia wysiłku, posiada wiedzę dotyczącą metod oddziałujących na osobowość ucznia (K_W16)

U01-posiada umiejętności planowania, projektowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w oparciu o program, odpowiednie środki, metody, formy i nowoczesne technologie (K_U01)

U02- potrafi projektować, analizować i dokumentować własne działania zawodowe, uwzględniając swój rozwój , zgodnie z normami i zasadami etycznymi, uregulowaniami prawnymi zawodu nauczyciela (K_U02)

U03-potrafi dokonać obserwacji sytuacji pedagogicznych, zidentyfikować problemy ucznia za pomocą metod i technik stosowanych w kulturze fizycznej (K_U05)

U04-posiada i wykorzystuje umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej niezbędne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego i działalności pedagogicznej (K_U12)

U05-posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówkach oświatowych (K_U13)

K01-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego (K_K01)

K02-weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie praktyk pedagogicznych na poszczególnych etapach edukacyjnych (K_K02)

K03-postępuje zgodnie z zasadami etyki, stawia dobro ucznia na pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec nich (K_K05)

K04-potrafi współdziałać i pracować w grupie, brać odpowiedzialność za działania własne oraz przyjmować role lidera, animatora, propagatora i organizatora niezbędne w wykonywanym zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego (K_K06)

K05-określa priorytety dotyczące planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji określonych przez siebie zadań w ramach procesu dydaktycznego z wykorzystaniem różnorodnych form, narzędzi, metod i środków stosowanych w kulturze fizycznej, adekwatnych do celów i potrzeb ucznia (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) (K_K09)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

psychologia, pedagogika, anatomia, fizjologia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Szark-Eckardt
Prowadzący grup: Mirosława Szark-Eckardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosława Szark-Eckardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.