Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa w zakresie modułu 3 (przygotowanie w zakresie dydaktycznym)- I część szkoła podstawowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF3PZM3a-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa w zakresie modułu 3 (przygotowanie w zakresie dydaktycznym)- I część szkoła podstawowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek WF, NP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Szark-Eckardt
Prowadzący grup: Mirosława Szark-Eckardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U01 - posiada umiejętności planowania, projektowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w oparciu o program, odpowiednie środki, metody, formy i nowoczesne technologie (K_U01)

U02 - potrafi dokonać obserwacji sytuacji pedagogicznych, zidentyfikować problemy ucznia za pomocą metod i technik stosowanych w kulturze fizycznej (K_U05)

U03 - za pomocą technik badawczych stosowanych w wychowaniu fizycznym (w tym pozytywnych mierników zdrowia) dokonuje oceny zdrowia (K_U10)

U04 - posiada i wykorzystuje umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej niezbędne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego i działalności pedagogicznej (K_U12)

U05 - posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówkach oświatowych K_U13)

U06 - wykorzystując zdobytą wiedzę potrafi przygotować pisemny raport w oparciu o własne działania lub dane źródłowe, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) oraz nowoczesnych technologii (K_U16)

K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, ma świadomość znaczenia profesjonalizmu (K_K01)

K02 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej w zakresie kultury fizycznej oraz w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) (K_K02)

K03 - postępuje zgodnie z zasadami etyki, stawia dobro ucznia, klienta oraz grup społecznych na pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec nich (K_K05)

K04 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, brać odpowiedzialność za działania własne oraz przyjmować role lidera, animatora, propagatora i organizatora niezbędne w wykonywanym zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego (K_K06)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

pedagogika, psychologia, dydaktyka WF, dydaktyka ogólna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Szark-Eckardt
Prowadzący grup: Mirosława Szark-Eckardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U01 - posiada umiejętności planowania, projektowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w oparciu o program, odpowiednie środki, metody, formy i nowoczesne technologie (K_U01)

U02 - potrafi dokonać obserwacji sytuacji pedagogicznych, zidentyfikować problemy ucznia za pomocą metod i technik stosowanych w kulturze fizycznej (K_U05)

U03 - za pomocą technik badawczych stosowanych w wychowaniu fizycznym (w tym pozytywnych mierników zdrowia) dokonuje oceny zdrowia (K_U10)

U04 - posiada i wykorzystuje umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej niezbędne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego i działalności pedagogicznej (K_U12)

U05 - posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówkach oświatowych K_U13)

U06 - wykorzystując zdobytą wiedzę potrafi przygotować pisemny raport w oparciu o własne działania lub dane źródłowe, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) oraz nowoczesnych technologii (K_U16)

K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, ma świadomość znaczenia profesjonalizmu (K_K01)

K02 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej w zakresie kultury fizycznej oraz w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) (K_K02)

K03 - postępuje zgodnie z zasadami etyki, stawia dobro ucznia, klienta oraz grup społecznych na pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec nich (K_K05)

K04 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, brać odpowiedzialność za działania własne oraz przyjmować role lidera, animatora, propagatora i organizatora niezbędne w wykonywanym zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego (K_K06)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

pedagogika, psychologia, dydaktyka WF, dydaktyka ogólna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Szark-Eckardt
Prowadzący grup: Mirosława Szark-Eckardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosława Szark-Eckardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.