Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria sportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF3TS-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria sportu
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek WF, NP
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zasada
Prowadzący grup: Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 ma wiedzę dotyczącą teoretycznych i praktycznych podstaw aktywności fizycznej, stosowanej w sporcie i szeroko rozumianej kulturze fizycznej; rozumie jej źródła oraz sposoby kształtowania motoryczności w różnych okresach rozwoju ontogenetycznego dla sprawności i zdrowia człowieka (K_W06)

W02 posiada wiedzę dotyczącą wybranych indywidualnych i zespołowych dyscyplin sportowych oraz form aktywności fizycznej, w tym techniki wykonania, metodyki nauczania, zasad pomocy, ochrony i bezpieczeństwa oraz ich zastosowania jako środka wspierającego rozwój psychofizyczny człowieka (K_W13)

W03 posiada wiedzę w zakresie podstaw naukowego ujęcia sportu jako zjawiska i jego miejsca w systemie kultury fizycznej; posiada wiedzę o procesie i technologii treningu sportowego (głównie w aspekcie sportu dzieci i młodzieży oraz sportu dla wszystkich); zna zasady praktyki opartej na dowodach, w tym elementy wpływające na jakość aktywności sportowej i zdrowia; odpowiednio dokonuje doboru zadań, z uwzględnieniem funkcjonujących zasad treningu (indywidualizacja i optymalizacja) (K_W14)

Umiejętności

U01 posiada umiejętności planowania, projektowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, zajęć gimnastyki korekcyjnej, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, stosując odpowiednie zasady, nowoczesne metody, formy i środki dydaktyczne; umiejętnie wytycza cele bieżące i perspektywiczne (K_U01)

U02 potrafi interpretować i wykorzystywać aktualną wiedzę naukową oraz wyniki własnych doświadczeń związanych z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora sportu i rekreacji fizycznej; potrafi dokonać obserwacji sytuacji pedagogicznych oraz prawidłowej interpretacji zaistniałych zjawisk, diagnozuje proces kształcenia, wykorzystując metody oraz podstawową aparaturę badawczą i multimedialnej stosowaną w procesie pedagogicznym (K_U14)

Kompetencje

K01 weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej w zakresie kultury fizycznej; wyróżnia się odpowiednią postawą niezbędną w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora i trenera sportu oraz opiekuna i wychowawcy (K_K02)

K02 jest przygotowany do planowania, organizacji i realizacji określonych przez siebie zadań w ramach procesu dydaktycznego z wykorzystaniem różnorodnych form, narzędzi, metod i środków stosownie do celów i potrzeb ucznia (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), grupy społecznej; określa priorytety procesu szkolenia sportowego; wyjaśnia sens treningu sportowego i zdrowotnego (K_K09)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- pedagogika - uwarunkowania teoretycznych przesłanek dla realizacji procesu nauczania i wychowania w systemie szkolenia sportowego,

- antropomotoryka - czynniki sprzyjające zmianom przystosowawczym (ekosensytywność a okresy sensytywne w sporcie),

- psychologia sportu - czynniki wpływająca na kształtowanie postaw prosportowych


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zasada
Prowadzący grup: Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zasada
Prowadzący grup: Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.