Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne, organizacja i struktury zarządzania kryzysowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-ZKS24PPOSZK-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne, organizacja i struktury zarządzania kryzysowego
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Harłoziński
Prowadzący grup: Kazimierz Harłoziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 posiada wiedzę umożliwiającą prognozowanie przebiegu zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w aspekcie określenia potencjalnego zagrożenia dla ludności [K_W02]

W02 zna podstawowe pojęcia z metodologii i metodyki opracowania problemu badawczego oraz z ochrony praw autorskich [K_W07]

W03 zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa związane z monitorowaniem, działaniami profilaktycznymi oraz ratowniczymi ludności miejscowej [K_W08]

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 korzysta z dostępnych źródeł informacji, w tym z technologii informacyjnej, multimediów i Internetu [K_U02]

U02 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących monitorowaniu i pomiarów stanu składowych środowiska [K_U04]

KOMPETENCJE:

K01 - umie pracować w zespole nad określonym zadaniem [K_K02 ]

K02 rozumie potrzebę stosowania się do ustalonych sposobów działań profilaktycznych, ratowniczych i likwidacji szkód, jako warunek sprawnego i skutecznego działania na rzecz utrzymania odpowiednich warunków bytowych ludności miejscowej [K_K08 ]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu meteorologii i klimatologii, hydrologii , zarządzania kryzysowego, metod badań w geografii fizycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Harłoziński
Prowadzący grup: Kazimierz Harłoziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 posiada wiedzę umożliwiającą prognozowanie przebiegu zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w aspekcie określenia potencjalnego zagrożenia dla ludności [K_W02]

W02 zna podstawowe pojęcia z metodologii i metodyki opracowania problemu badawczego oraz z ochrony praw autorskich [K_W07]

W03 zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa związane z monitorowaniem, działaniami profilaktycznymi oraz ratowniczymi ludności miejscowej [K_W08]

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 korzysta z dostępnych źródeł informacji, w tym z technologii informacyjnej, multimediów i Internetu [K_U02]

U02 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących monitorowaniu i pomiarów stanu składowych środowiska [K_U04]

KOMPETENCJE:

K01 - umie pracować w zespole nad określonym zadaniem [K_K02 ]

K02 rozumie potrzebę stosowania się do ustalonych sposobów działań profilaktycznych, ratowniczych i likwidacji szkód, jako warunek sprawnego i skutecznego działania na rzecz utrzymania odpowiednich warunków bytowych ludności miejscowej [K_K08 ]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu meteorologii i klimatologii, hydrologii , zarządzania kryzysowego, metod badań w geografii fizycznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.