Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Infrastruktura obszarów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-ZKS36IOZ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Infrastruktura obszarów zurbanizowanych
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Harłoziński
Prowadzący grup: Kazimierz Harłoziński, Żaneta Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna podstawowe pojęcia związane z infrastrukturą i procesem urbanizacji [K_W04]

W02 - posiada wiedzę na temat znaczenia infrastruktury w rozwoju lokalnymi i regionalnym oraz jej wrażliwości na zagrożenia losowe [K_W05]

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 - ocenia stan infrastruktury oraz możliwości jej wykorzystania [K_U02]

U02 - formułuje zasady i prognozuje możliwości funkcjonowania infrastruktury obszarów zurbanizowanych w warunkach zagrożeń losowych [K_U03]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest świadomy swojej wiedzy i konieczności jej uzupełniania, odpowiednio wykorzystuje zdobytą wiedzę [K_K01]

K02 potrafi określić priorytety w infrastrukturze obszarów zurbanizowanych służące optymalizacji zadań na rzecz wiarygodnego ustalania warunków bytowych ludności oraz w zakresie zarządzania kryzysowego [K_K03]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, urbanistyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Harłoziński
Prowadzący grup: Kazimierz Harłoziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna podstawowe pojęcia związane z infrastrukturą i procesem urbanizacji [K_W04]

W02 - posiada wiedzę na temat znaczenia infrastruktury w rozwoju lokalnymi i regionalnym oraz jej wrażliwości na zagrożenia losowe [K_W05]

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 - ocenia stan infrastruktury oraz możliwości jej wykorzystania [K_U02]

U02 - formułuje zasady i prognozuje możliwości funkcjonowania infrastruktury obszarów zurbanizowanych w warunkach zagrożeń losowych [K_U03]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest świadomy swojej wiedzy i konieczności jej uzupełniania, odpowiednio wykorzystuje zdobytą wiedzę [K_K01]

K02 potrafi określić priorytety w infrastrukturze obszarów zurbanizowanych służące optymalizacji zadań na rzecz wiarygodnego ustalania warunków bytowych ludności oraz w zakresie zarządzania kryzysowego [K_K03]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, urbanistyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Harłoziński
Prowadzący grup: Kazimierz Harłoziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.