Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody obrazowania Ziemi - teledetekcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-ZKS36MOZT-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody obrazowania Ziemi - teledetekcja
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Harłoziński
Prowadzący grup: Sebastian Czapiewski, Kazimierz Harłoziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 student zna podstawowe właściwości zdjęć lotniczych i satelitarnych jako źródeł informacji o terenie niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie działań profilaktycznych i ratowniczych [K_W03], [K_W04]

W02 zna zasady interpretacji treści zdjęć lotniczych i satelitarnych w zakresie rozpoznawania zjawisk niekorzystnych dla warunków bytowych ludności miejscowej [K_W05]

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 umie wykorzystywać w procesie poznawania i analizowania składowych antropogenicznych i przyrodniczych analogowe i numeryczne wizualizacje powierzchni Ziemi [K_U01], [K_U03]

U02 umie zinterpretować treść zdjęcia lotniczego (satelitarnego) jako element składowy procesu poznawania występujących niekorzystnych dla środowiska zjawisk przyrodniczych (przyczyny hydrometeorologiczne) oraz pochodzenia antropogenicznego (np. katastrofy w ruchu lądowym, uszkodzenia lub awarie w przemyśle przetwórczym) [K_U04], [K_U05]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 rozumie potrzebę aktualizowania swoich umiejętności wobec wdrażanych nowych technologii operowania informacjami o terenie oraz ma świadomość ustalania wiarygodności uzyskiwanych danych [K_K05], [K_K07]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

matematyka – trygonometria, geometria analityczna

geografia


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Czapiewski
Prowadzący grup: Sebastian Czapiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 student zna podstawowe właściwości zdjęć lotniczych i satelitarnych jako źródeł informacji o terenie niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie działań profilaktycznych i ratowniczych [K_W03], [K_W04]

W02 zna zasady interpretacji treści zdjęć lotniczych i satelitarnych w zakresie rozpoznawania zjawisk niekorzystnych dla warunków bytowych ludności miejscowej [K_W05]

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 umie wykorzystywać w procesie poznawania i analizowania składowych antropogenicznych i przyrodniczych analogowe i numeryczne wizualizacje powierzchni Ziemi [K_U01], [K_U03]

U02 umie zinterpretować treść zdjęcia lotniczego (satelitarnego) jako element składowy procesu poznawania występujących niekorzystnych dla środowiska zjawisk przyrodniczych (przyczyny hydrometeorologiczne) oraz pochodzenia antropogenicznego (np. katastrofy w ruchu lądowym, uszkodzenia lub awarie w przemyśle przetwórczym) [K_U04], [K_U05]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 rozumie potrzebę aktualizowania swoich umiejętności wobec wdrażanych nowych technologii operowania informacjami o terenie oraz ma świadomość ustalania wiarygodności uzyskiwanych danych [K_K05], [K_K07]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

matematyka – trygonometria, geometria analityczna

geografia


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michael Maerker
Prowadzący grup: Michael Maerker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.