Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-wf24EZ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Wychowanie fizyczne, 2 rok, 4 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kostencka
Prowadzący grup: Alicja Kostencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 - Omówi coachingowe strategie nauczania

i wychowania m.in. do umiejętności życiowych oraz zasady motywacji do aktywności fizycznej

i rozwijania postaw prosomatycznych, prospołecznych i proaksjologicznych.

W02 - wyjaśni na czym polega spirala edukacyjna

w edukacji zdrowotnej , w tym cel główny (idea) EZ, diagnoza, prognoza, planowanie, realizacja

i ewaluacja oraz formułowanie celów etapowych

i operacyjnych z zastosowaniem metod coachingowych, omówi podstawę programową wychowania fizycznego w odniesieniu do edukacji zdrowotnej.

W03- omówi pojęcia związane ze zdrowiem i zasady promocji zdrowia oraz sposoby kształtowania

zdrowego stylu życia w różnych okresach rozwoju

ucznia; opisze koncepcje zdrowia i omówi zachowania zdrowotne, wyjaśni związki wychowania fizycznego

z edukacją zdrowotną, a także związki stylu życia ze

zdrowiem, wskaże miejsce i rolę aktywności fizycznej w stylu życia, implikacje zdrowotne wynikające z jej

niedoboru i nadmiaru.

UMIEJĘTNOŚCI

U01- posiada umiejętność ewaluacji swojej pracy, weryfikowania swojej wiedzy podczas lekcji EZ oraz projektowania lekcji wychowania fizycznego

o tematyce związanej ze zdrowiem w oparciu o plan pracy, stosując nowoczesne technologie, odpowiednie środki i formy edukac ji zdrowotnej oraz metody coachingowe.

U02 - opracuje projekt zespołowy - rozwiązania innowacyjne w lekcji EZ z zastosowaniem metod coachingowych i przedstawi swój pomysł podczas zajęć.

U03 - opracuje plan pracy w ujęciu wynikowym w zakresie edukacji zdrowotnej oraz konspekt w ujęciu czynnościowym innowacyjnej lekcji EZ na sali gimnastycznej z zastosowaniem metod coachingowych (skierowanych na umiejętności życiowe).

KOMPETENCJE

K01-ma świadomość poziomu swojej wiedzy

i umiejętności (w tym umiejętności życiowych), rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się oraz ciągłego rozwoju osobowego niezbędnego do pracy jako edukator zdrowia.

K02 - wykazuje się odpowiednią postawą niezbędną w zawodzie nauczyciela – wychowawcy - edukatora zdrowia, wyjaśnia sens stosowania w praktyce umiejętności życiowych, skutecznie współpracuje

w zespole, wykazuje się odpowiedzialnością

i kreatywnością podczas wykonywania prac programowych, prezentuje coachingowe podejście do ucznia.

K03- potrafi określać priorytety, właściwe cele związane z zadaniami realizowanymi w ramach edukacji zdrowotnej, cele wyznacza metodami stosowanymi w coachingu; uwzględnia w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu określonych przez siebie zadań dydaktyczno-wychowawczych potrzeby ucznia oraz zespołu klasowego.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

pedagogika i psychologia (kształcenie w zakresie psychologicznych podstaw wychowania i nauczania oraz kształcenie w zakresie koncepcji i praktyk wychowania i nauczania)

metodyka wychowania fizycznego (diagnoza, prognoza, operacjonalizacja celów, planowanie pracy, zasady, metody stosowane w wychowaniu fizycznym)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kostencka
Prowadzący grup: Alicja Kostencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kostencka
Prowadzący grup: Alicja Kostencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 - Omówi coachingowe strategie nauczania

i wychowania m.in. do umiejętności życiowych oraz zasady motywacji do aktywności fizycznej

i rozwijania postaw prosomatycznych, prospołecznych i proaksjologicznych.

W02 - wyjaśni na czym polega spirala edukacyjna

w edukacji zdrowotnej , w tym cel główny (idea) EZ, diagnoza, prognoza, planowanie, realizacja

i ewaluacja oraz formułowanie celów etapowych

i operacyjnych z zastosowaniem metod coachingowych, omówi podstawę programową wychowania fizycznego w odniesieniu do edukacji zdrowotnej.

W03- omówi pojęcia związane ze zdrowiem i zasady promocji zdrowia oraz sposoby kształtowania

zdrowego stylu życia w różnych okresach rozwoju

ucznia; opisze koncepcje zdrowia i omówi zachowania zdrowotne, wyjaśni związki wychowania fizycznego

z edukacją zdrowotną, a także związki stylu życia ze

zdrowiem, wskaże miejsce i rolę aktywności fizycznej w stylu życia, implikacje zdrowotne wynikające z jej

niedoboru i nadmiaru.

UMIEJĘTNOŚCI

U01- posiada umiejętność ewaluacji swojej pracy, weryfikowania swojej wiedzy podczas lekcji EZ oraz projektowania lekcji wychowania fizycznego

o tematyce związanej ze zdrowiem w oparciu o plan pracy, stosując nowoczesne technologie, odpowiednie środki i formy edukac ji zdrowotnej oraz metody coachingowe.

U02 - opracuje projekt zespołowy - rozwiązania innowacyjne w lekcji EZ z zastosowaniem metod coachingowych i przedstawi swój pomysł podczas zajęć.

U03 - opracuje plan pracy w ujęciu wynikowym w zakresie edukacji zdrowotnej oraz konspekt w ujęciu czynnościowym innowacyjnej lekcji EZ na sali gimnastycznej z zastosowaniem metod coachingowych (skierowanych na umiejętności życiowe).

KOMPETENCJE

K01-ma świadomość poziomu swojej wiedzy

i umiejętności (w tym umiejętności życiowych), rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się oraz ciągłego rozwoju osobowego niezbędnego do pracy jako edukator zdrowia.

K02 - wykazuje się odpowiednią postawą niezbędną w zawodzie nauczyciela – wychowawcy - edukatora zdrowia, wyjaśnia sens stosowania w praktyce umiejętności życiowych, skutecznie współpracuje

w zespole, wykazuje się odpowiedzialnością

i kreatywnością podczas wykonywania prac programowych, prezentuje coachingowe podejście do ucznia.

K03- potrafi określać priorytety, właściwe cele związane z zadaniami realizowanymi w ramach edukacji zdrowotnej, cele wyznacza metodami stosowanymi w coachingu; uwzględnia w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu określonych przez siebie zadań dydaktyczno-wychowawczych potrzeby ucznia oraz zespołu klasowego.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

pedagogika i psychologia (kształcenie w zakresie psychologicznych podstaw wychowania i nauczania oraz kształcenie w zakresie koncepcji i praktyk wychowania i nauczania)

metodyka wychowania fizycznego (diagnoza, prognoza, operacjonalizacja celów, planowanie pracy, zasady, metody stosowane w wychowaniu fizycznym)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.