Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka gimnastyki korekcyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-wf2DGK-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka gimnastyki korekcyjnej
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 2, kierunek WF, NP
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kostencka
Prowadzący grup: Alicja Kostencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 - zna zasady funkcjonowania prakseologii i jej wykorzystania w procesie dydaktycznym w pracy z uczniami wymagającymi ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych, posiada wiedzę dotyczącą formułowania i operacjonalizowania celów edukacyjnych w procesie dydaktyczno - wychowawczym w zakresie korektywy oraz projektowania, realizacji, ewaluacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia;

W02 - zna zasady, metody, strategie nauczania niezbędne w procesie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zna sposoby kształtowania zainteresowań uczniów aktywnością fizyczną i rozwijania postaw prosomatycznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 – posiada umiejętność planowania wynikowego, prowadzenia dokumentacji, przygotowania i przeprowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w oparciu o konspekt w ujęciu czynnościowym, wykorzystując odpowiednie środki, metody i formy. Stosownie do celów, potrzeb i możliwości podejmuje działania diagnostyczne, profilaktyczne i terapeutyczne odpowiadające potrzebom ucznia z wykorzystaniem narzędzi stosowanych w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej;

U02 - posiada umiejętności ruchowe niezbędne nauczycielowi wychowania fizycznego-specjaliście gimnastyki korekcyjnej;

U03 - potrafi posługiwać się podstawową aparaturą multimedialną. Prawidłowo wykorzystuje przyrządy oraz przybory w zajęciach o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym.

KOMPETENCJE:

K01 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie działalności dydaktyczno-wychowawczej (podczas prowadzenia zajęć gimn. korekcyjno-kompensacyjnej w grupie rówieśniczej). Rozumie potrzebę rozwijania własnych kompetencji jako nauczyciela- specjalisty gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;

K02 – uwzględnia potrzeby rozwojowe ucznia, (w tym szczególnie korekcyjno-kompensacyjne) w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych. Określa priorytety dotyczące skutecznej pracy w oparciu o schemat spirali edukacyjnej;

K03 – rozumie konieczność indywidualizacji działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uczniów potrzebujących oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- psychologia i pedagogika (kształcenie w zakresie psychologicznych podstaw wychowania i nauczania oraz kształcenie w zakresie koncepcji i praktyk wychowania i nauczania)

- anatomia funkcjonalna (głównie aparat ruchu)

- ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji (wady postawy oraz metody ich badania i sposoby korygowania)

- podstawy informatyki (program Word, Excel i PowerPoint)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kostencka
Prowadzący grup: Alicja Kostencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna zasady funkcjonowania prakseologii i jej wykorzystania w procesie dydaktycznym w pracy z uczniami wymagającymi ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych, posiada wiedzę dotyczącą formułowania i operacjonalizowania celów edukacyjnych w procesie dydaktyczno - wychowawczym w zakresie korektywy oraz projektowania, realizacji, ewaluacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia;

W02 - zna zasady, metody, strategie nauczania niezbędne w procesie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zna sposoby kształtowania zainteresowań uczniów aktywnością fizyczną i rozwijania postaw prosomatycznych.

U01 – posiada umiejętność planowania wynikowego, prowadzenia dokumentacji, przygotowania zajęć gimnastyki korekcyjnej w oparciu o konspekt w ujęciu czynnościowym, wykorzystując odpowiednie środki, metody i formy.

U02 - posiada umiejętności ruchowe niezbędne nauczycielowi wychowania fizycznego-specjaliście gimnastyki korekcyjnej;

U03 - potrafi posługiwać się podstawową aparaturą multimedialną.

K01 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie działalności dydaktyczno-wychowawczej (podczas prowadzenia zajęć gimn. korekcyjno-kompensacyjnej w grupie rówieśniczej). Rozumie potrzebę rozwijania własnych kompetencji jako nauczyciela- specjalisty gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;

K02 – uwzględnia potrzeby rozwojowe ucznia, (w tym szczególnie korekcyjno-kompensacyjne) w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych. Określa priorytety dotyczące skutecznej pracy w oparciu o schemat spirali edukacyjnej;

K03 – rozumie konieczność indywidualizacji działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uczniów potrzebujących oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- psychologia i pedagogika (kształcenie w zakresie psychologicznych podstaw wychowania i nauczania oraz kształcenie w zakresie koncepcji i praktyk wychowania i nauczania)

- anatomia funkcjonalna (głównie aparat ruchu)


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kostencka
Prowadzący grup: Alicja Kostencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna zasady funkcjonowania prakseologii i jej wykorzystania w procesie dydaktycznym w pracy z uczniami wymagającymi ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych, posiada wiedzę dotyczącą formułowania i operacjonalizowania celów edukacyjnych w procesie dydaktyczno - wychowawczym w zakresie korektywy oraz projektowania, realizacji, ewaluacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia;

W02 - zna zasady, metody, strategie nauczania niezbędne w procesie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zna sposoby kształtowania zainteresowań uczniów aktywnością fizyczną i rozwijania postaw prosomatycznych.

U01 – posiada umiejętność planowania wynikowego, prowadzenia dokumentacji, przygotowania zajęć gimnastyki korekcyjnej w oparciu o konspekt w ujęciu czynnościowym, wykorzystując odpowiednie środki, metody i formy.

U02 - posiada umiejętności ruchowe niezbędne nauczycielowi wychowania fizycznego-specjaliście gimnastyki korekcyjnej;

U03 - potrafi posługiwać się podstawową aparaturą multimedialną.

K01 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie działalności dydaktyczno-wychowawczej (podczas prowadzenia zajęć gimn. korekcyjno-kompensacyjnej w grupie rówieśniczej). Rozumie potrzebę rozwijania własnych kompetencji jako nauczyciela- specjalisty gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;

K02 – uwzględnia potrzeby rozwojowe ucznia, (w tym szczególnie korekcyjno-kompensacyjne) w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych. Określa priorytety dotyczące skutecznej pracy w oparciu o schemat spirali edukacyjnej;

K03 – rozumie konieczność indywidualizacji działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uczniów potrzebujących oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- psychologia i pedagogika (kształcenie w zakresie psychologicznych podstaw wychowania i nauczania oraz kształcenie w zakresie koncepcji i praktyk wychowania i nauczania)

- anatomia funkcjonalna (głównie aparat ruchu)


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.