Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne formy aktywności ruchowej: aerobic

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-wf2NFAA-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne formy aktywności ruchowej: aerobic
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 2, kierunek WF, NP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tomaszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - ma podstawową wiedzę dotyczącą aerobiku: stosowanych metod, zasad i form nauczania oraz techniki. Zna podstawowe pojęcia i terminy oraz nazewnictwo używane w zajęciach aerobiku.

W02 - zna teoretyczne podstawy dotyczące stosowania aerobiku jako formy aktywności fizycznej zapobiegającej, interwencyjnej oraz wspomagającej rozwój psychofizyczny człowieka oraz utrzymującej dobrostan w różnych okresach ontogenezy.

W03 - zna mechanizm działania aerobiku na kształtowanie sprawności fizycznej.

Umiejętności:

U01 - Posiada umiejętności ruchowe i techniczne niezbędne w realizacji zajęć aerobiku.

U02 - posiada umiejętność przygotowania i przeprowadzenia zajęć aerobiku w ramach lekcji wychowania fizycznego wykorzystując odpowiednie środki, metody i formy. Potrafi pracować z muzyką, Posiada umiejętność tworzenia prostych choreografii.

U03 - posiada umiejętności interpersonalne

w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Kompetencje:

K01 - świadomie kształtuje własne umiejętności, rozwija i pogłębia zainteresowania

w zakresie aerobiku. Weryfikuje zdobytą wiedzę

i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej.

K02 - dba o optymalny poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego (ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć aerobiku).

K03 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji zawodowych.
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tomaszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.