Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka gimnastyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-wf2pwTMG-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka gimnastyki
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 2, kierunek WF, NP
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zasada
Prowadzący grup: Robert Pilewski, Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 - zna teoretyczne podstawy dotyczące stosowania gimnastyki jako skutecznego środka kształtującego sprawność fizyczną (K_W11; K_W12)

W02 - zna elementarną terminologię używaną (K_W01)

w gimnastyce oraz systematykę ćwiczeń gimnastycznych.

W03 - posiada wiedzę w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw lekcji gimnastyki (w tym metod, zasad i form nauczania, techniki wykonania wybranych elementów gimnastycznych) z uwzględnieniem sportu gimnastycznego jako zjawiska. Zna jego miejsca w systemie kultury fizycznej (K_ W13)

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 - posiada specyficzne umiejętności ruchowe związane z wykonaniem wybranych elementów gimnastycznych; Posiada określone nawyki ruchowe w zakresie realizowanych ćwiczeń porządkowo-dyscyplinujących, kształtujących, stosowanych i zwinnościowo-akrobatycznych (K_U04)

U02 - posiada umiejętności związane

z prowadzeniem zajęć gimnastycznych (m.in.

w zakresie techniki wykonania, metod nauczania, sposobów ochrony i asekuracji); Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą multimedialną, podstawowym sprzętem (przyrządami, przyborami) wykorzystywanymi w zajęciach gimnastyki (K_U03;K_U11)

U03 - posiada umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej (K_U12)

U04 - w zakresie zajęć gimnastyki wytycza cele i realizuje proces dydaktyczny zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów (uwzględniając naturalny rozwój biologiczny człowieka)- (K_U05)

KOMPETENCJE:

K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, ma świadomość znaczenia profesjonalizmu (K_K01)

K02 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej (K_K02)

K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej role lidera, organizatora i propagatora (K_K06)

K04 - dba o optymalny poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego (ze szczególnym uwzględnieniem lekcji gimnastyki) - (K_K14)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zasada
Prowadzący grup: Robert Pilewski, Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 - zna teoretyczne podstawy dotyczące stosowania gimnastyki jako skutecznego środka kształtującego sprawność fizyczną (K_W11; K_W12)

W02 - zna elementarną terminologię używaną (K_W01)

w gimnastyce oraz systematykę ćwiczeń gimnastycznych.

W03 - posiada wiedzę w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw lekcji gimnastyki (w tym metod, zasad i form nauczania, techniki wykonania wybranych elementów gimnastycznych) z uwzględnieniem sportu gimnastycznego jako zjawiska. Zna jego miejsca w systemie kultury fizycznej (K_ W13)

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 - posiada specyficzne umiejętności ruchowe związane z wykonaniem wybranych elementów gimnastycznych; Posiada określone nawyki ruchowe w zakresie realizowanych ćwiczeń porządkowo-dyscyplinujących, kształtujących, stosowanych i zwinnościowo-akrobatycznych (K_U04)

U02 - posiada umiejętności związane

z prowadzeniem zajęć gimnastycznych (m.in.

w zakresie techniki wykonania, metod nauczania, sposobów ochrony i asekuracji); Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą multimedialną, podstawowym sprzętem (przyrządami, przyborami) wykorzystywanymi w zajęciach gimnastyki (K_U03;K_U11)

U03 - posiada umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej (K_U12)

U04 - w zakresie zajęć gimnastyki wytycza cele i realizuje proces dydaktyczny zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów (uwzględniając naturalny rozwój biologiczny człowieka)- (K_U05)

KOMPETENCJE:

K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, ma świadomość znaczenia profesjonalizmu (K_K01)

K02 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej (K_K02)

K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej role lidera, organizatora i propagatora (K_K06)

K04 - dba o optymalny poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego (ze szczególnym uwzględnieniem lekcji gimnastyki) - (K_K14)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zasada
Prowadzący grup: Robert Pilewski, Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 - zna teoretyczne podstawy dotyczące stosowania gimnastyki jako skutecznego środka kształtującego sprawność fizyczną (K_W11; K_W12)

W02 - zna elementarną terminologię używaną (K_W01)

w gimnastyce oraz systematykę ćwiczeń gimnastycznych.

W03 - posiada wiedzę w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw lekcji gimnastyki (w tym metod, zasad i form nauczania, techniki wykonania wybranych elementów gimnastycznych) z uwzględnieniem sportu gimnastycznego jako zjawiska. Zna jego miejsca w systemie kultury fizycznej (K_ W13)

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 - posiada specyficzne umiejętności ruchowe związane z wykonaniem wybranych elementów gimnastycznych; Posiada określone nawyki ruchowe w zakresie realizowanych ćwiczeń porządkowo-dyscyplinujących, kształtujących, stosowanych i zwinnościowo-akrobatycznych (K_U04)

U02 - posiada umiejętności związane

z prowadzeniem zajęć gimnastycznych (m.in.

w zakresie techniki wykonania, metod nauczania, sposobów ochrony i asekuracji); Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą multimedialną, podstawowym sprzętem (przyrządami, przyborami) wykorzystywanymi w zajęciach gimnastyki (K_U03;K_U11)

U03 - posiada umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej (K_U12)

U04 - w zakresie zajęć gimnastyki wytycza cele i realizuje proces dydaktyczny zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów (uwzględniając naturalny rozwój biologiczny człowieka)- (K_U05)

KOMPETENCJE:

K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, ma świadomość znaczenia profesjonalizmu (K_K01)

K02 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej (K_K02)

K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej role lidera, organizatora i propagatora (K_K06)

K04 - dba o optymalny poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego (ze szczególnym uwzględnieniem lekcji gimnastyki) - (K_K14)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.