Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia muzyki i technik kompozytorskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA-11HMZL-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia muzyki i technik kompozytorskich
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 1 rok, 1 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 Ma w stopniu znacznym rozszerzoną wiedzę w zakresie literatury i repertuaru muzycznego (podręczniki do muzyki - wygaszające gimnazjum)podczas odsłuchu w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych wyniesioną ze studiów licencjackich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (K2_W01)

W03 Posiada pogłębioną znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów poszerzoną o wiedzę teoretyczną zdobytą na innych przedmiotach typowo specjalnościowych (K2_W03)

W06 Ma rozszerzoną wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji: biblioteki, księgarnie (książki, nagrania, materiały nutowe, katalogi, Internet) oraz ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób przy ukierunkowaniu i pomocy nauczyciela prowadzącego przedmiot (K2_W06)

W10 Zna style muzyczne od średniowiecza po impresjonizm i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym w oparciu o wykaz literatury przeznaczonej na ten przedmiot (K2_W10)

W15 Ma ogólną wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej (K2_W15)

Umiejętności

U02 Próbuje biegle rozpoznawać struktury i formy dzieł muzycznych charakterystycznych dla poszczególnych epok od średniowiecza do impresjonizmu na przykładzie podręczników do muzyki wygaszające gimnazjum (K2_U02)

Kompetencje społeczne

K01 Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje, które zostały mu ukierunkowane na przedmiocie i potrafi samodzielnie się przygotować do zajęć (K2_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 Ma w stopniu znacznym rozszerzoną wiedzę w zakresie literatury i repertuaru muzycznego (podręczniki do muzyki - wygaszające gimnazjum)podczas odsłuchu w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych wyniesioną ze studiów licencjackich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (K2_W01)

W03 Posiada pogłębioną znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów poszerzoną o wiedzę teoretyczną zdobytą na innych przedmiotach typowo specjalnościowych (K2_W03)

W06 Ma rozszerzoną wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji: biblioteki, księgarnie (książki, nagrania, materiały nutowe, katalogi, Internet) oraz ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób przy ukierunkowaniu i pomocy nauczyciela prowadzącego przedmiot (K2_W06)

W10 Zna style muzyczne od średniowiecza po impresjonizm i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu zaawansowanym w oparciu o wykaz literatury przeznaczonej na ten przedmiot (K2_W10)

W15 Ma ogólną wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej (K2_W15)

Umiejętności

U02 Próbuje biegle rozpoznawać struktury i formy dzieł muzycznych charakterystycznych dla poszczególnych epok od średniowiecza do impresjonizmu na przykładzie podręczników do muzyki wygaszające gimnazjum (K2_U02)

Kompetencje społeczne

K01 Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje, które zostały mu ukierunkowane na przedmiocie i potrafi samodzielnie się przygotować do zajęć (K2_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szarapka
Prowadzący grup: Anna Szarapka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szarapka
Prowadzący grup: Anna Szarapka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.