Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prowadzenie zespołów muzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA-PZA24PZM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie zespołów muzycznych
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński, Tomasz Kotwica, Andrzej Koziełek, Bernard Mendlik, Benedykt Odya, Grażyna Okrasa, Katarzyna Sokołowska, Lidia Stróżecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA


K2_W04 Ma ugruntowaną znajomość repertuaru wokalnego/instrumentalnego poszczególnych epok


K2_W09 Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów


UMIEJĘTNOŚCI


K2_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych


K2_U09 Potrafi w stopniu zaawansowanym identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia


KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K2_K04 Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do


realizacji następnych projektów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Dyrygowanie


- Wykorzystania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z ww. przedmiotu realizowanego podczas studiów I


- Kształcenie słuchu: umiejętność słyszenia polifonicznego i homofonicznego, czytanie nut głosem


- Czytanie partytur: umiejętność czytania zróżnicowanych fakturalnie partytur chóralnych i wokalno-instrumentalnych


- Ekspresja muzyczno-ruchowa: umiejętność realizacji struktur metro-rytmicznych i muzyczno-ruchowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Mariusz Kończal, Tomasz Kotwica, Andrzej Koziełek, Bernard Mendlik, Katarzyna Sokołowska, Lidia Stróżecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA


K2_W04 Ma ugruntowaną znajomość repertuaru wokalnego/instrumentalnego poszczególnych epok


K2_W09 Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów


UMIEJĘTNOŚCI


K2_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych


K2_U09 Potrafi w stopniu zaawansowanym identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia


KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K2_K04 Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do


realizacji następnych projektów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Dyrygowanie


- Wykorzystania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z ww. przedmiotu realizowanego podczas studiów I


- Kształcenie słuchu: umiejętność słyszenia polifonicznego i homofonicznego, czytanie nut głosem


- Czytanie partytur: umiejętność czytania zróżnicowanych fakturalnie partytur chóralnych i wokalno-instrumentalnych


- Ekspresja muzyczno-ruchowa: umiejętność realizacji struktur metro-rytmicznych i muzyczno-ruchowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński, Mariusz Kończal, Tomasz Kotwica, Konrad Książczyk, Bernard Mendlik, Katarzyna Sokołowska, Lidia Stróżecka, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA (obejmuje znajomość pojęć, faktów, hipotez i teorii oraz ich rozumienie)

K2_W04

Ma ugruntowaną znajomość repertuaru wokalnego/instrumentalnego poszczególnych epok

K2_W09

Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów


UMIEJĘTNOŚĆI (obejmuje zdolności wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu określonych zadań, tak o charakterze intelektualnym, jak i praktycznym)

K2_U01

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

K2_U09

Potrafi w stopniu zaawansowanym identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (obejmuje system postaw i zachowań, które są potrzebne do sprawnego funkcjonowania w środowisku społecznym)

K2_K04

Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do realizacji następnych projektów


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Dyrygowanie: wykorzystania nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z ww. przedmiotu realizowanego podczas studiów I stopnia.

Kształcenie słuchu: umiejętność słyszenia polifonicznego i homofonicznego, czytanie nut głosem.

Czytanie partytur: umiejętność czytania zróżnicowanych fakturalnie partytur chóralnych i wokalno-instrumentalnych.

Ekspresja muzyczno-ruchowa: umiejętność realizacji struktur metro-rytmicznych i muzyczno-ruchowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński, Mariusz Kończal, Tomasz Kotwica, Bernard Mendlik, Benedykt Odya, Daniel Pradella, Lidia Stróżecka, Marlena Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.