Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rytmika z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA11RZM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rytmika z metodyką
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos, Aneta Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej dotyczącej ruchu przy muzyce (wybór znajdziemy w proponowanej literaturze przedmiotu) (K1_W01)

W11Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym, które można wykorzystać i zrealizować na I i II etapie edukacyjnym (K1_W11)

Umiejętności

U10Posiada znajomość i umiejętność wykonania reprezentatywnego repertuaru związanego z praktykami pedagogicznymi realizowanymi w przedszkolu, szkole podstawowej klasach I-III (K1_U10)

U13Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia stosowane w podręcznikach np. U. Smoczyńskiej-Nachtman (K1_U13)

U14Potrafi doskonalić własny warsztat ruchowy poprzez samodzielną pracę korzystając z internetowych pomocy dydaktycznych dotyczących np. tańca

Kompetencje społeczne (K1_U14)

K13Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role np. lidera, nauczyciela, dyrygenta (K1_K13)

K17Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia w ramach warsztatów, sesji, sympozjów realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli (K1_K17)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos, Anna Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej dotyczącej ruchu przy muzyce (wybór znajdziemy w proponowanej literaturze przedmiotu) (K1_W01)

W11Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym, które można wykorzystać i zrealizować na I i II etapie edukacyjnym (K1_W11)

Umiejętności

U10Posiada znajomość i umiejętność wykonania reprezentatywnego repertuaru związanego z praktykami pedagogicznymi realizowanymi w przedszkolu, szkole podstawowej klasach I-III (K1_U10)

U13Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia stosowane w podręcznikach np. U. Smoczyńskiej-Nachtman (K1_U13)

U14Potrafi doskonalić własny warsztat ruchowy poprzez samodzielną pracę korzystając z internetowych pomocy dydaktycznych dotyczących np. tańca

Kompetencje społeczne (K1_U14)

K13Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role np. lidera, nauczyciela, dyrygenta (K1_K13)

K17Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia w ramach warsztatów, sesji, sympozjów realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli (K1_K17)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos, Anna Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej dotyczącej ruchu przy muzyce (wybór znajduje się w proponowanej literaturze przedmiotu)

W11Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym, które można wykorzystać i zrealizować w szkolnictwie podstawowym

Umiejętności

U10Posiada znajomość i umiejętność wykonania reprezentatywnego repertuaru związanego z praktykami pedagogicznymi realizowanymi w przedszkolu, szkole podstawowej - klasach I-III

U13Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia stosowane w podręcznikach m. in. Urszuli Smoczyńskiej-Nachtman

U14Potrafi doskonalić własny warsztat ruchowy poprzez samodzielną pracę korzystając z internetowych pomocy dydaktycznych dotyczących np. tańca

Kompetencje społeczne

K13Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role np. lidera, nauczyciela, dyrygenta

K17Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia w ramach warsztatów, sesji, sympozjów realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadane kompetencje przed rozpoczęciem nauki: ogólna wiedza, którą student zdobył w przedszkolu, w szkole (w klasach I-III), dotycząca umuzykalnienia i ruchu przy muzyce.

Powiązania z innymi przedmiotami: śpiew, zajęcia muzyczno-ruchowe, taniec, gra na instrumentach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos, Anna Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej dotyczącej ruchu przy muzyce (wybór znajduje się w proponowanej literaturze przedmiotu)

W11Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym, które można wykorzystać i zrealizować w szkolnictwie podstawowym

Umiejętności

U10Posiada znajomość i umiejętność wykonania reprezentatywnego repertuaru związanego z praktykami pedagogicznymi realizowanymi w przedszkolu, szkole podstawowej - klasach I-III

U13Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia stosowane w podręcznikach m. in. Urszuli Smoczyńskiej-Nachtman

U14Potrafi doskonalić własny warsztat ruchowy poprzez samodzielną pracę korzystając z internetowych pomocy dydaktycznych dotyczących np. tańca

Kompetencje społeczne

K13Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role np. lidera, nauczyciela, dyrygenta

K17Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia w ramach warsztatów, sesji, sympozjów realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadane kompetencje przed rozpoczęciem nauki: ogólna wiedza, którą student zdobył w przedszkolu, w szkole (w klasach I-III), dotycząca umuzykalnienia i ruchu przy muzyce.

Powiązania z innymi przedmiotami: śpiew, zajęcia muzyczno-ruchowe, gra na instrumentach.

Bilans pracy studenta:

4 ECTS dla zajęć w semestr I i II = ok 100 h

w tym:

semestr I - 15 wykładów + 30 ćwiczeń + 10 h praca własna studenta (wymagania podane z wykładu i ćwiczeń na semestr I)

semestr II - 3o ćwiczeń + 15 h praca własna studenta (przygotowanie programu rytmicznego na egzamin)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos, Anna Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.