Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespół wokalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA11ZW-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zespół wokalny
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kończal
Prowadzący grup: Mariusz Kończal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

(K1_W01) Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

(K1_W03) Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

(K1_W11) Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym

(K1_W13) Orientuje się w relacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela

UMIEJĘTNOŚCI:

(K1_U02) Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego przekazem

(K1_U06) Potrafi zaplanować i zrealizować program koncertowy z zespołem

(K1_U08) Jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami oraz do współpracy nad wspólnymi projektami/koncertami/audycjami

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

(K1_K03) Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

(K1_K13) Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadane kompetencje przed rozpoczęciem nauki:

DYRYGOWANIE – znajomość technik dyrygenckich

FORTEPIAN – umiejętność pracy z instrumentem na próbach zespołu wokalnego

EMISJA GŁOSU – sprawność głosowa w operowaniu dźwiękami skali głosów wokalnych

KSZTAŁCENIE SŁUCHU - umiejętność selektywnego słyszenia poszczególnych głosów, realizacji głosem faktury utworu, pracy z kamertonem


Powiązania z innymi przedmiotami:

CHÓR – znajomość sposobów i metod pracy z chórem

HARMONIA, KONTRAPUNKT, HISTORIA STYLÓW I TECHNIK KOMPOZYTORSKICH, CZYTANIE PARTYTUR, FORMY MUZYCZNE - umiejętność samodzielnej pracy z partyturą pod względem jego budowy formalnej, współzależności elementów muzyki i stylowość


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

(K1_W01) Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

(K1_W03) Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

(K1_W11) Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym

(K1_W13) Orientuje się w relacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela

UMIEJĘTNOŚCI:

(K1_U02) Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego przekazem

(K1_U06) Potrafi zaplanować i zrealizować program koncertowy z zespołem

(K1_U08) Jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami oraz do współpracy nad wspólnymi projektami/koncertami/audycjami

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

(K1_K03) Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

(K1_K13) Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadane kompetencje przed rozpoczęciem nauki:

DYRYGOWANIE – znajomość technik dyrygenckich

FORTEPIAN – umiejętność pracy z instrumentem na próbach zespołu wokalnego

EMISJA GŁOSU – sprawność głosowa w operowaniu dźwiękami skali głosów wokalnych

KSZTAŁCENIE SŁUCHU - umiejętność selektywnego słyszenia poszczególnych głosów, realizacji głosem faktury utworu, pracy z kamertonem


Powiązania z innymi przedmiotami:

CHÓR – znajomość sposobów i metod pracy z chórem

HARMONIA, HISTORIA STYLÓW I TECHNIK KOMPOZYTORSKICH, DYRYGOWANIE Z CZYTANIEM PARTYTUR - umiejętność samodzielnej pracy z partyturą pod względem jego budowy formalnej, współzależności elementów muzyki i stylowość

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kaczyński
Prowadzący grup: Arkadiusz Kaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

(K1_W01) Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

(K1_W03) Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

(K1_W11) Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym

(K1_W13) Orientuje się w relacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela

UMIEJĘTNOŚCI:

(K1_U02) Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego przekazem

(K1_U06) Potrafi zaplanować i zrealizować program koncertowy z zespołem

(K1_U08) Jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami oraz do współpracy nad wspólnymi projektami/koncertami/audycjami

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

(K1_K03) Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

(K1_K13) Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadane kompetencje przed rozpoczęciem nauki:

DYRYGOWANIE – znajomość technik dyrygenckich

FORTEPIAN – umiejętność pracy z instrumentem na próbach zespołu wokalnego

EMISJA GŁOSU – sprawność głosowa w operowaniu dźwiękami skali głosów wokalnych

KSZTAŁCENIE SŁUCHU - umiejętność selektywnego słyszenia poszczególnych głosów, realizacji głosem faktury utworu, pracy z kamertonem


Powiązania z innymi przedmiotami:

CHÓR – znajomość sposobów i metod pracy z chórem

HARMONIA, HISTORIA STYLÓW I TECHNIK KOMPOZYTORSKICH, DYRYGOWANIE Z CZYTANIEM PARTYTUR - umiejętność samodzielnej pracy z partyturą pod względem jego budowy formalnej, współzależności elementów muzyki i stylowość

Bilans pracy studenta:

Obciążenie studenta na zajęciach: 46 godz. (semestr), ECTS - 2

w tym:

Udział w ćwiczeniach/seminariach/zajęciach praktycznych/praktykach zawodowych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich - 30

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem - 0

Udział w zaliczeniu/egzaminie - 1

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną: godz. 15 (semestr)

w tym:

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do ćwiczeń - 5

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu - 5

Wykonanie zadań domowych(referat, projekt, prezentacja itd.) - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kończal
Prowadzący grup: Mariusz Kończal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.