Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka muzyki w szkolnictwie ponadpodstawowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA23MMWSPO-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka muzyki w szkolnictwie ponadpodstawowym
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W02Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie repertuaru muzycznego dotyczącego muzyki od średniowiecza po XX wiek stanowiącego podstawę kształcenia muzycznego w szkole na III etapie nauczania (K2_W02)

W07Biegle orientuje się w najnowszych podręcznikach zatwierdzonych przez Ministerstwo w zakresie problematyki związanej z technologiami muzycznymi oraz ich zastosowania w dydaktyce (K2_W07)

W21Posiada ugruntowaną w stopniu zaawansowanym wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu poprzez co semestralne praktyki pedagogiczne realizowane na przedmiocie muzyka i artystyczne zajęcia muzyczne (K2_W21)

Umiejętności

U03Potrafi samodzielnie przygotować lub wykorzystać przykłady z pomocy dydaktycznych zaproponowanych przez wydawnictwo i wykonać je z uczniami, utwory te objęte są repertuarem szkolnym na III etapie edukacyjnym (K2_U03)

U12Wykorzystuje zgodnie z podstawą programową wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na III etapie edukacyjnym (K2_U12)

U21Powinien biegle wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w edukacji muzycznej na III etapie nauczania, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwija swoje umiejętności na muzycznych zajęciach artystycznych (K2_U21)

U23Posiada umiejętności niezbędne do realizacji scenariuszy nauczania poprzez kompleksową realizację dydaktycznych i wychowawczych celów nauczania na III etapie edukacyjnym (K2_U23)

U24Potrafi pracować w grupie, zespole, pełniąc różne role np. lidera; umie podejmować i wyznaczać zadania dotyczące realizacji programu nauczania z przedmiotu muzyka i artystycznych zajęć na III etapie nauczania (K2_U24)

Kompetencje społeczne

K14Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo czynne lub bierne w konferencjach metodycznych organizowanych przez Uniwersytety czy akademie muzyczne (K2_K14)

K15Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów różnymi dysfunkcjami oraz orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej (K2_K15)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W02Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie repertuaru muzycznego dotyczącego muzyki od średniowiecza po XX wiek stanowiącego podstawę kształcenia muzycznego w szkole na III etapie nauczania (K2_W02)

W07Biegle orientuje się w najnowszych podręcznikach zatwierdzonych przez Ministerstwo w zakresie problematyki związanej z technologiami muzycznymi oraz ich zastosowania w dydaktyce (K2_W07)

W21Posiada ugruntowaną w stopniu zaawansowanym wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu poprzez co semestralne praktyki pedagogiczne realizowane na przedmiocie muzyka i artystyczne zajęcia muzyczne (K2_W21)

Umiejętności

U03Potrafi samodzielnie przygotować lub wykorzystać przykłady z pomocy dydaktycznych zaproponowanych przez wydawnictwo i wykonać je z uczniami, utwory te objęte są repertuarem szkolnym na III etapie edukacyjnym (K2_U03)

U12Wykorzystuje zgodnie z podstawą programową wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na III etapie edukacyjnym (K2_U12)

U21Powinien biegle wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w edukacji muzycznej na III etapie nauczania, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwija swoje umiejętności na muzycznych zajęciach artystycznych (K2_U21)

U23Posiada umiejętności niezbędne do realizacji scenariuszy nauczania poprzez kompleksową realizację dydaktycznych i wychowawczych celów nauczania na III etapie edukacyjnym (K2_U23)

U24Potrafi pracować w grupie, zespole, pełniąc różne role np. lidera; umie podejmować i wyznaczać zadania dotyczące realizacji programu nauczania z przedmiotu muzyka i artystycznych zajęć na III etapie nauczania (K2_U24)

Kompetencje społeczne

K14Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo czynne lub bierne w konferencjach metodycznych organizowanych przez Uniwersytety czy akademie muzyczne (K2_K14)

K15Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów różnymi dysfunkcjami oraz orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej (K2_K15)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.