Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka w zakresie Metodyki muzyki w szkolnictwie ponadpodstawowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA23PWZMMSPD-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka w zakresie Metodyki muzyki w szkolnictwie ponadpodstawowym
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W09Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów, które uzyskał na zajęciach z metodyki nauczania muzyki na II i III etapie – gimnazjum (K2_W09)

W21 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie po zaliczeniu wszystkich metodyk na I, II i III etapie nauczania (K2_W21)

W23 Zna podstawy prawne i system organizacyjny funkcjonowania placówek edukacyjnych i oświatowych, posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna na III etapie kształcenia (K2_W23)

W28 Posiada w stopniu dobrym ugruntowaną wiedzę z zakresu specyfiki szkoły lub placówki, w której odbywa praktykę, a w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych i partnerów szkolnej edukacji oraz prowadzonej dokumentacji (K2_W28)

Umiejętności

U12 Praktycznie wykorzystuje flety proste, instrumenty Orffa, wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U12)

U20 Ma umiejętności związane z teoretycznym i praktycznym zastosowaniem pedagogiki i psychologii w edukacji muzycznej, które uzyskał na I i II etapie nauczania oraz potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U20)

U23 Posiada w stopniu podstawowym umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U23)

U24 Potrafi pracować w zespole (z całą grupą, z pojedynczymi osobami itd.), pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych oraz świadomie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces (K2_U24)

U25 Posiada ugruntowane umiejętności w zakresie technik informatycznych, oraz potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, korzysta z różnych źródeł w języku polskim i obcym oraz powinien uczestniczyć w konferencjach metodycznych skierowanych do czynnych i przyszłych nauczycieli (K2_U25)

U26 Posiada w stopniu znacznym pogłębione umiejętności obserwowania zróżnicowanych aspektów praktyki, współdziałania z opiekunem praktyk oraz analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych (K2_U26)

U30 Potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne, które nabył w trakcie studiów licencjackich (K2_U30)

Kompetencje społeczne

K06 Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów na III etapie nauczania oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności (K2_K06)

K12 W sposób bardzo świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, niezbędne w działaniach związanych z kierunkiem studiów i specjalnościami (K2_K12)

K15 Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły (stale doskonali swoje kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów) oraz posiada przygotowanie i umiejętności dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów (K2_K15)

K17 Jest przygotowany w sposób praktyczny i teoretyczny do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i uczniów (realizując swój własny program autorski, który jest zatwierdzony przez dyrekcję szkoły) (K2_K17)

K18 Na podstawie realizacji praktyk jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela (wszystkie treści uzyskał na przedmiocie metodyka nauczania muzyki na III etapie kształcenia) (K2_K18)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W09Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów, które uzyskał na zajęciach z metodyki nauczania muzyki na II i III etapie – gimnazjum (K2_W09)

W21 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie po zaliczeniu wszystkich metodyk na I, II i III etapie nauczania (K2_W21)

W23 Zna podstawy prawne i system organizacyjny funkcjonowania placówek edukacyjnych i oświatowych, posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna na III etapie kształcenia (K2_W23)

W28 Posiada w stopniu dobrym ugruntowaną wiedzę z zakresu specyfiki szkoły lub placówki, w której odbywa praktykę, a w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych i partnerów szkolnej edukacji oraz prowadzonej dokumentacji (K2_W28)

Umiejętności

U12 Praktycznie wykorzystuje flety proste, instrumenty Orffa, wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U12)

U20 Ma umiejętności związane z teoretycznym i praktycznym zastosowaniem pedagogiki i psychologii w edukacji muzycznej, które uzyskał na I i II etapie nauczania oraz potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U20)

U23 Posiada w stopniu podstawowym umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym (K2_U23)

U24 Potrafi pracować w zespole (z całą grupą, z pojedynczymi osobami itd.), pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych oraz świadomie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces (K2_U24)

U25 Posiada ugruntowane umiejętności w zakresie technik informatycznych, oraz potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, korzysta z różnych źródeł w języku polskim i obcym oraz powinien uczestniczyć w konferencjach metodycznych skierowanych do czynnych i przyszłych nauczycieli (K2_U25)

U26 Posiada w stopniu znacznym pogłębione umiejętności obserwowania zróżnicowanych aspektów praktyki, współdziałania z opiekunem praktyk oraz analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych (K2_U26)

U30 Potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne, które nabył w trakcie studiów licencjackich (K2_U30)

Kompetencje społeczne

K06 Inicjuje i pracuje z innymi osobami w ramach wspólnych projektów na III etapie nauczania oraz działań wynikających z kierunku studiów i specjalności (K2_K06)

K12 W sposób bardzo świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, niezbędne w działaniach związanych z kierunkiem studiów i specjalnościami (K2_K12)

K15 Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły (stale doskonali swoje kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów) oraz posiada przygotowanie i umiejętności dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów (K2_K15)

K17 Jest przygotowany w sposób praktyczny i teoretyczny do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i uczniów (realizując swój własny program autorski, który jest zatwierdzony przez dyrekcję szkoły) (K2_K17)

K18 Na podstawie realizacji praktyk jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela (wszystkie treści uzyskał na przedmiocie metodyka nauczania muzyki na III etapie kształcenia) (K2_K18)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.