Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA24MMZAWSP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W02Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie repertuaru muzycznego dotyczącego np. muzyki filmowej stanowiącego podstawę kształcenia muzycznego w szkole na IV etapie nauczania (K2_W02)

W07Biegle orientuje się w zakresie problematyki związanej z technologiami muzycznymi oraz ich zastosowania w dydaktyce na zajęciach artystycznych, dodatkowych (K2_W07)

W21Posiada ugruntowaną w stopniu zaawansowanym wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu poprzez co semestralne praktyki pedagogiczne realizowane również na IV etapie nauczania w ilości 60 godzin (K2_W21)

Umiejętności

U03Potrafi samodzielnie przygotować lub wykorzystać przykłady z pomocy dydaktycznych zaproponowanych przez wydawnictwo i wykonać je z uczniami, utwory te objęte są repertuarem szkolnym na IV etapie edukacyjnym na zajęciach artystycznych, dodatkowych (K2_U03)

U12Wykorzystuje zgodnie z podstawą programową wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na IV etapie edukacyjnym i na zajęciach dodatkowych realizowanych przez szkołę (K2_U12)

U21Powinien biegle wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne jakie przyniósł wiek XXI w edukacji muzycznej na IV etapie nauczania, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwija swoje umiejętności na muzycznych zajęciach artystycznych i zajęciach dodatkowych (zespół wokalny, orkiestra itd.) (K2_U21)

U23Posiada umiejętności niezbędne do realizacji scenariuszy zajęć poprzez kompleksową realizację dydaktycznych i wychowawczych celów nauczania na IV etapie edukacyjnym (K2_U23)

U24Potrafi pracować w grupie, zespole, pełniąc różne role np. dyrygenta, lidera; umie podejmować i wyznaczać zadania dotyczące realizacji programu np. orkiestry, zespołu wokalnego, chór, zajęć dodatkowych na IV etapie nauczania (K2_U24)

Kompetencje społeczne

K14Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo czynne lub bierne w konferencjach metodycznych organizowanych przez Uniwersytety czy Akademie Muzyczne (K2_K14)

K15Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów różnymi dysfunkcjami oraz orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej (K2_K15)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W02Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie repertuaru muzycznego dotyczącego np. muzyki filmowej stanowiącego podstawę kształcenia muzycznego w szkole na IV etapie nauczania

W07Biegle orientuje się w zakresie problematyki związanej z technologiami muzycznymi oraz ich zastosowania w dydaktyce na zajęciach artystycznych, dodatkowych

W21Posiada ugruntowaną w stopniu zaawansowanym wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu poprzez co semestralne praktyki pedagogiczne realizowane również na IV etapie nauczania w ilości 60 godzin

Umiejętności

U03Potrafi samodzielnie przygotować lub wykorzystać przykłady z pomocy dydaktycznych zaproponowanych przez wydawnictwo i wykonać je z uczniami, utwory te objęte są repertuarem szkolnym na IV etapie edukacyjnym na zajęciach artystycznych, dodatkowych

U12Wykorzystuje zgodnie z podstawą programową wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na IV etapie edukacyjnym i na zajęciach dodatkowych realizowanych przez szkołę

U21Powinien biegle wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne jakie przyniósł wiek XXI w edukacji muzycznej na IV etapie nauczania, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwija swoje umiejętności na muzycznych zajęciach artystycznych i zajęciach dodatkowych (zespół wokalny, orkiestra itd.)

U23Posiada umiejętności niezbędne do realizacji scenariuszy zajęć poprzez kompleksową realizację dydaktycznych i wychowawczych celów nauczania na IV etapie edukacyjnym

U24Potrafi pracować w grupie, zespole, pełniąc różne role np. dyrygenta, lidera; umie podejmować i wyznaczać zadania dotyczące realizacji programu np. orkiestry, zespołu wokalnego, chór, zajęć dodatkowych na IV etapie nauczania

Kompetencje społeczne

K14Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo czynne lub bierne w konferencjach metodycznych organizowanych przez Uniwersytety czy Akademie Muzyczne

K15Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów różnymi dysfunkcjami oraz orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Metodyka i teoria edukacji muzycznej; Historia muzyki; Specjalistyczna literatura muzyczna; Współczesne technologie muzyczne; Psychologia muzyki w edukacji; Pedagogika muzyki w edukacji; Podstawy dydaktyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W02Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie repertuaru muzycznego dotyczącego np. muzyki filmowej stanowiącego podstawę kształcenia muzycznego w szkole na IV etapie nauczania

W07Biegle orientuje się w zakresie problematyki związanej z technologiami muzycznymi oraz ich zastosowania w dydaktyce na zajęciach artystycznych, dodatkowych

W21Posiada ugruntowaną w stopniu zaawansowanym wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej metodyki edukacji muzycznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu poprzez co semestralne praktyki pedagogiczne realizowane również na IV etapie nauczania w ilości 60 godzin

Umiejętności

U03Potrafi samodzielnie przygotować lub wykorzystać przykłady z pomocy dydaktycznych zaproponowanych przez wydawnictwo i wykonać je z uczniami, utwory te objęte są repertuarem szkolnym na IV etapie edukacyjnym na zajęciach artystycznych, dodatkowych

U12Wykorzystuje zgodnie z podstawą programową wybrane instrumenty perkusyjne i klawiszowe instrumenty (elektroniczne, akustyczne) w pracy dydaktycznej na IV etapie edukacyjnym i na zajęciach dodatkowych realizowanych przez szkołę

U21Powinien biegle wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne jakie przyniósł wiek XXI w edukacji muzycznej na IV etapie nauczania, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwija swoje umiejętności na muzycznych zajęciach artystycznych i zajęciach dodatkowych (zespół wokalny, orkiestra itd.)

U23Posiada umiejętności niezbędne do realizacji scenariuszy zajęć poprzez kompleksową realizację dydaktycznych i wychowawczych celów nauczania na IV etapie edukacyjnym

U24Potrafi pracować w grupie, zespole, pełniąc różne role np. dyrygenta, lidera; umie podejmować i wyznaczać zadania dotyczące realizacji programu np. orkiestry, zespołu wokalnego, chór, zajęć dodatkowych na IV etapie nauczania

Kompetencje społeczne

K14Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo czynne lub bierne w konferencjach metodycznych organizowanych przez Uniwersytety czy Akademie Muzyczne

K15Posiada praktyczne kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów różnymi dysfunkcjami oraz orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Metodyka i teoria edukacji muzycznej; Historia muzyki; Specjalistyczna literatura muzyczna; Współczesne technologie muzyczne; Psychologia muzyki w edukacji; Pedagogika muzyki w edukacji; Podstawy dydaktyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kamińska-Kłos
Prowadzący grup: Beata Kamińska-Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.