Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1100-P-PW24SD-SP
Semestr letni 2018/19
Seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe 1100-P-PW24SD-SP
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:00 - 12:30
sala 7
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Wioletta Junik
Literatura:

• Borucka A. (2011), Koncepcja resilience. Podstawowe założenia i nurty badań, w: W. Junik (red.), Resilience. Teoria – Badania – Praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, s. 47-55.

• Junik W. (2010) „Na przekór przeciwnościom losu” - Jak wzmacniać reziliencję u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym? W: E. Jarosz (red.) Dzieciństwo- witraż bolesny. "Chowanna" Tom 1 (34), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. 161-163;

• Junik W. (2010) Pozytywny klimat szkoły szansą dla dzieci z grup ryzyka. W: M. Deptuła (red.) Profilaktyka w grupach ryzyka. Działania. Wydawnictwo edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa, 55-73. (Rezpozytorium UKW);

• Junik W. (2011) Zjawisko rezyliencji - wybrane problemy metodologiczne. W: Junik W. (red.) Resilience. Teoria. Badania. Praktyka.Warszawa, Wydawnictwo PARPAMEDIA,47-65. (Rezpozytorium UKW);

• Junik W. (2012) Teoretyczne i empiryczne podstawy wzmacniania rezyliencji (resilience) u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. "Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka", nr 3 (40), 27-45;

- Pilch T. Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 2010

• Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2011.

• Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

• Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002.

• Kowalczuk M., Badania wyjaśniające. Badania weryfikacyjne [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009, s. 237–256

• Pilch T., Strategia badań ilościowych [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009, s. 63–78.

• Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2011.

• Rubacha K., Uogólnienia i wnioski z badań. Prawidłowości i wiedza pedagogiczna [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009, s. 200–218.

Zakres tematów:

Semestr 4

1. Etapy przygotowywania pracy - proces badawczy.

2. Zasady pisarstwa naukowego.

3. Zakresu ochrony własności intelektualnej - pojęcia i zasady.

4. Zasady etyczne w prowadzeniu badań pedagogicznych.

5. Zasady prowadzenia analizy literatury naukowej. Poszukiwania literaturowe (krytyczna analiza źródeł).

6. Opracowywanie mapy obszarów badawczych wokół badanego zjawiska w oparciu o teksty źródłowe. Formułowanie przedmiotu zainteresowań badawczych.

7. Ustalenie pojęć centralnych – zdefiniowanie badanego zjawiska; określanie dziedziny zainteresowań badawczych.

8. Formułowanie tematów badań własnych – prac dyplomowych.

9. Konstruowanie teoretycznych podstaw badań własnych. Poszukiwania różnych stanowisk teoretycznych, paradygmatu badawczego.

10. Zasady opracowywanie rozdziału teoretycznego pracy dyplomowej.

11. Prezentacja struktury rozdziału teoretycznego.

Metody dydaktyczne:

metody dyskusyjne

metody pracy ze źródłami

metody seminaryjne

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na seminariach + systematyczne, pisemne postępy w przygotowaniu pracy dyplomowej pozytywnie oceniane i zatwierdzane

przez promotora. Po pierwszym semestrze seminarium (4 semestr): uzasadnienie wyboru problemu badawczego, zgromadzona i

poddana wstępnej analizie literatura, wyjaśnione kategorie konstytutywne, przygotowany zarys struktury pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.