Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-SM35SL-SP
Semestr zimowy 2018/19
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 1000-SM35SL-SP
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 12:45 - 14:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Albert Kotowski
Literatura:

Antczak A. (red.), Europa – bezpieczny kontynent ? Potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego, W-wa 2011.

Barcik J., Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Aspekty prawne i polityczne, Bydgoszcz-Katowice 2008.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.

Buzan ., Czaputowicz J., Model bezpieczeństwa XXI wieku, W-wa 1995.

Cichy A., Szyjko C., Bezpieczeństwo międzynarodowe w teorii i praktyce. Wybrane aspekty prawno-organizacyjne, W-wa 2014.

Ciupiński A., Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza-rozwój-funkcjonowanie, W-wa 2013.

Czaputowicz J., Bezpieczeństwo europejskie, W-wa 1998.

Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, W-wa 2012.

Jagieło Z., Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych na początku XXI wieku, Wałbrzych 2008.

Jakubczak R., Marczak J., Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku, W-wa 2011.

Kitler W., Marszałek M., (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, W-wa 2014.

Kostecki W., Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, W-wa 2012.

Lisiak H. (red.), Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe, Poznań 2012.

Mierzejewski D., Bezpieczeństwo europejskie w okresie zimnej wojny i po rozpadzie systemu dwubiegunowego. Przemiany w warunkach globalizacji, Piła 2008.

Olszewski R., Bezpieczeństwo współczesnego świata, Toruń 2006.

Parys A., Teorie ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego do roku 2035, W-wa 2012.

Pawlikowska I., Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku, Toruń 2006.

Słomczyńska I., Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Uwarunkowania-struktury-funkcjonowanie, Lublin 2007.

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa, Bruksela 2010.

Tereszkiewicz F., Proces instytucjonalizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Toruń 2013.

Wojciechowski S., Wejkszner A. (red.), Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, Warszawa 2013.

Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (podręcznik akademicki), W-wa 2008.

Zięba R., Zając J., Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, W-wa 2010.

Antonowicz L. i inni (red.), Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, Lublin 2010.

Bieleń S., Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej, W-wa 2010.

Cieślarczyk M. i inni (red.), Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, tom 1, Siedlce 2013.

Czechowska L., Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2013.

Fiszer J.M. (red.), System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, W-wa 2013.

Fiszer J.M., Olszewski P. (red.), system euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, W-wa 2013.

Gołębiewski J., Anatomia bezpieczeństwa, W-wa 2015.

Haładyj A. (red.), Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska. Węzłowe problemy, Radom 2004.

Kostecki W., Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, W-wa 2012.

Kuźniar R., Lachowski Z. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – koncepcje – instytucje, W-wa 2003.

Malinowski K. (red.), Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i Niemczech, Poznań 2003.

Mickiewicz P., Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, Wrocław 2012.

Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Główne wnioski i rekomendacje dla Polski, BBN W-wa 2012.

Żurawski vel Grajewski P., Polityka UE wobec Rosji a interesy Polski, 1991-2004, W-wa 2008.

Zakres tematów:

Unia Europejska, NATO, polityka miedzynarodowa, najnowsza historia Polski i Europy Wschodniej

Metody dydaktyczne:

konwersatowium, dyskusja, elementy wykladu

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie bez oceny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.