Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-ISP35S-SP
Semestr zimowy 2018/19
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 1000-ISP35S-SP
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 12:45 - 14:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Literatura:

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005

Chodubski A. J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004

Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008

Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009

Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe? (wskazówki praktyczne), Bydgoszcz 2007

magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

Młynieć W., Ufnalska S., SCIENTIFIC COMMUNICATION – czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005

Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005

Zakres tematów:

Zapoznanie z podstawowymi metodami badawczymi: porównawczą, historyczną, behawioralną, symulacyjną. Doskonalenie sposobów i metod prowadzenia kwerendy archiwalnej; praca w bibliotece. Metody zapoznawania się z podstawową literaturą przedmiotu, korzystanie z bibliografii. Sposoby przygotowania bibliografii na dany temat. Przedstawienie stanu badań na określony temat. Przygotowanie planu pracy dyplomowej. Etapy pisania pracy dyplomowej. Rola i znaczenie oraz rodzaje przypisów; indeksy; aneksy. Wykorzystanie zasobów internetowych w pracy dyplomowej. Opanowanie techniki badań empirycznych: próbka reprezentacyjna, obserwacja, wywiad, ankieta, opracowanie kwestionariusza ankiety. Postępowanie badawcze: określenie przedmiotu i celu badań; problem badawczy, hipotezy, wskaźniki. Opracowanie materiałów badawczych – weryfikacja, selekcja, klasyfikacja, analiza, synteza.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstami źródłowymi, ćwiczenia, dyskusja, pokaz multimedialny z objaśnieniami, przygotowanie referatów, powtarzanie systematyzujące.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- sprawdzanie fragmentów pracy, systematyczna obserwacja przez prowadzącego,

- ocena prezentacji fragmentów pracy,

- kontrola wykorzystania materiałów krytycznych w pracy,

obecność i aktywność na seminariach.

- ocena samodzielności pracy.

Kryteria:

Warunkiem zaliczenia jest:

- określenie tematu pracy,

- sporządzenie bibliografii,

przedstawienie pierwszego rozdziału pracy z uwzględnieniem zasad edycji i stylu pisania pracy omawianych w trakcie semestru.

Zaliczenie całego seminarium (trzy semestry) odbywa się na podstawie akceptacji przez promotora całości pracy dyplomowej i złożenia jej przez studenta w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego (według zasad i w terminie wskazanych w Regulaminie studiów UKW).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.