Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1600-EA24SM-SD
Semestr letni 2018/19
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 1600-EA24SM-SD
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 8:30 - 9:15
sala 220
Budynek główny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 4
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Beata Kamińska-Kłos
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dudkiewicz W., Praca magisterska z pedagogiki. Przewodnik metodyczny, Kielce 1994

2. Góralski A., Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 1989

3. Guilford J. P., Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, Warszawa 1980

4. Hajduk E., Hipoteza w badaniach pedagogicznych, Zielona Góra 1993

5. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna wydawnicza IMPULS, Karków 2000

6. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2007

7. Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki, Warszawa 1970

8. Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1975

9. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967

10. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe (wydanie drugie poprawione i rozszerzone), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001

11. Pilch T., Metody i techniki badań w pedagogice, Warszawa 1978

12. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterska. Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2007

Literatura uzupełniająca

1. Brożek A., Wprowadzenie do metodologii dla studentów teorii muzyki i muzykologii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007

2. Frątczak J., Zarys metodologii badań pedagogicznych dla piszących prace dyplomową, EmilJan Bydgoszcz 2006

3. Frątczak J., Jak efektywnie napisać prace dyplomową. Poradnik pisarstwa naukowego dla piszącego prace dyplomowa, EmilJan, Bydgoszcz 2006

4. Frątczak J. (wybór i opracowanie), Nazewnictwo i literatura Metodologia badań pedagogicznych. Leksykon, EmilJan

5. Frątczak J., Jak efektywnie korzystać z informacji naukowej dla edukacji i pisarstwa naukowego. Poradnik dla piszących prace dyplomowe pierwszego i drugiego stopnia studiów wyższych, EmilJan Bydgoszcz 2009

6. Goriszowski W., Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2006

7. Pałka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Pedagogika GWP Gdańska 2010

8. Skorny Z., Metody badań psychologicznych, Warszawa 1966

9. Szczęsny W. W., Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008

10. Zaborowski T., Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Wrocław 1973

11. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968

Zakres tematów:

1. Praca dyplomowa oraz etapy badania naukowego

2. Terminologia i pojęcia: problem, hipoteza, zmienne, metody, techniki i narzędzia badawcze, wskaźniki.

3. Umiejętności formułowania problemów, hipotez, dobierania metod, zmiennych, wskaźników, technik i narzędzi badawczych do konkretnych tematów badawczych

4. Analiza literatury z zakresu metodologii badań

5. Etapy badań naukowych

6. Konspekt metodologiczny pracy - sporządzenie

7. Praca magisterska – forma pisemna

Metody dydaktyczne:

- podająca (wykład, objaśnienie, pogadanka)

- eksponująca (pokaz)

- problemowa (rozwijająca twórcze myślenie muzyczne)

Metody i kryteria oceniania:

Po realizacji zakładanych efektów ocenie będą podlegały następujące zadania:

Zaliczenie w formie sporządzenia poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej, warunkowane obecnością i aktywnością na zajęciach (seminariach)

Warunki zaliczenia:

- udział w zajęciach (80%)

- praktyczne i teoretyczne opanowanie techniki pisania pracy:

(I rok - II semestr – koncepcja pracy, bibliografia, rozdział metodologiczny)

II rok - III semestr – poszczególne rozdziały pracy ze szczególnym rozdziałem wynikowym - realizacja

II rok - IV semestr – całość pracy magisterskiej - przygotowanie do korekty i wydruku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.