Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-SM36SL-SP
Semestr letni 2018/19
Seminarium, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 1000-SM36SL-SP
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 18:00 - 19:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Andrzej Purat
Literatura:

Areszt Śledczy w Białymstoku 1905 - 2005, Białystok 2005

Areszt Śledczy w Toruniu. Historia i teraźniejszość, red. naukowa, A. Szatkowska, J. Horowski, Toruń 2014

K. Bedyński, Historia więziennictwa Polski Ludowej 1944 - 1956, Warszawa 1988

St. Białek, Carcer Interior. Zakłady Karne w Strzelcach Opolskich w systemie represji stalinowskich ( 1945 - 1956), Wrocław 2016

W. Cyruliczek, Wroniecki ,,Pitaval". Wspomnienia sędziego, Swarzędz 2001

W. Chrzanowski, Więźniowie polityczni w Polsce 1945 - 1956, Kraków 2015

R. Czapiewski, P. Wierzbicki, Więziennictwo PRL, Warszawa 1961

R. Czaplińska, Z archiwum pamięci...3653 więzienne dni, K. Szwagrzyk i J. Żygadło, Wrocław 2003

K. Czermański, Więzienie w Sztumie w epoce totalitaryzmów 1933 - 1956, Pelplin 2014

M. Czerwiec, Więzienioznawstwo. Zarys rozwoju więziennictwa, Warszawa 1958

J. Czołgoszewski, Więziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945 - 1956, Olszyn 2002

T. Kozłowski, Bunt w bydgoskim areszcie śledczym w 1981 roku, Warszawa 2010

Cz. Leopold, K. Lechicki, Więźniowie polityczni w Polsce 1945 - 1956, Gdańsk 1981

H. Machel, Więzienia jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2006

J. Malkiewiczowa, Wspomnienia więzienne, Lublin - Śląsk - Warszawa 1987

J. Migdał, Polski system penitencjarny z lat 1944 - 1956, Gdańsk 2007

A. Misiuk, M. Kalaman, Kierunki zmian organizacyjno - technicznych w służbie więziennej, Warszawa 2016

A. Nawój - Śleszyński, Przeludnienie więzień w Polsce - przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania, Łódź 2013

Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej, red. naukowa M. Porowski, T. Przesławski, wydanie I, Warszawa 2016

M. Pietrzyk, Więzienie w Inowrocławiu w latach 1945 - 1956, Bydgoszcz - Gdańsk 2014

St. Piwowarski, J. Sławiński, Rozbicie więzienia św Michała w Krakowie 18 VII 1946 r. Kraków 1997

M. Porowski, Dzieje więziennictwa polskiego w piśmiennictwie i dokumentach, Warszawa 2016

T. Przesławski, Służba więzienna w Polsce. Administracja w Polsce i podstawy działania, Warszawa 2014

Przestępstwo - Kara - Więzienia na przestrzeni dziejów, red. A. Purat, A. Wedeł - Domaradzka, Bydgoszcz 2016

A. Sławińska, Więźniarki polityczne Bojanowa. Łagier dla dziewcząt w latach 1952 - 1956, Bojanowo - Sochaczew - Warszawa 2017

D. Suchorowska, Rozbić więzienie UB! Akcje zbrojne AK i WIN 1945 - 1946, Łomianki 2010

K. Szwagrzyk, Więzienia i obozy na Dolny Śląsku ( 1945 - 1956). Przewodnik, Wrocław 2013

Więzienie kaliskie 1846 - 2015, opracowanie E. Pietrzak, Kalisz 2016

Więźniowie Wronek w okresie stalinowskim. Część I. Lata 1945 - 1948, opracowanie G. Barczykowski, Ł. Przybyłka, Poznań 2016. [ Studia i Materiały Poznańskiego IPN, Tom XXX. Dokumenty]

T. Wolsza, W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina... 1945 - 1956. Życie codzienne w polskich więzieniach obozach i ośrodkach pracy więźniów, Warszawa 2003

T. Wolsza, Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje, Warszawa 2013

M. Zwolski, Więzienie w Białymstoku 1905 - 2005, Białystok 2005

K. Halicki, Policja Polityczna w województwie pomorskim w latach 1920 - 1939, wydanie I, Łódź 2015

J. Kutta, Policja w Polsce Odrodzonej. Wielkopolska i Pomorze 1918 - 1922, Bydgoszcz 1994

A. Misiuk, Historia policji Warszawa 2008

A. Misiuk, Od MSW do Posterunku PP. Dzieje ustroju organów policyjnych i administracyjnych w II RP w latach 1918 - 1926, Szczytno 1988

A. Misiuk, Policja Państwowa 1919 - 1939, Warszawa 1996

A. Pepłoński, Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej, Szczytno 1991

Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania, pod red. A. Tyszkiewicza

R. Sikora, Fenomen husarii, wydanie II, Warszawa 2017

R. Sikora, Niezwykłe bitwy i szarże husarii, Warszawa 2017

Zakres tematów:

Husaria w I Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII wieku. Uzbrojenie, taktyka, bitwy.

Funkcjonowanie więziennictwa w Polsce w latach 1944 - 1956

Dzieje medycyny wojskowej od starożytności do XIX wieku. Zarys problemu

Korupcja w systemie więziennym.Strażnicy więzienni a osadzeni

Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii w latach 1945 - 1947

Organizacja, funkcjonowanie i walka z przestępczością PP na Pomorzu w latach 1920 - 1939

Metody dydaktyczne:

metody seminaryjne, pogadanki, dyskusje, praca ze źródłami do poszczególnych tematów

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie konspektów prac i przedstawienie ich w formie pisemnej. Opracowanie szczegółowej bibliografii do poszczególnych tematów i przedstawienie ich w formie pisemnej.

Przedstawienie pisemnej pracy licencjackiej zgodnie z uzgodnionymi tematami. Jej pozytywna ocena umożliwi otrzymanie zaliczenia z seminarium licencjackiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.