Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-BN36-SL-SP
Semestr letni 2019/20
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 1000-BN36-SL-SP
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:15 - 10:45
sala 212
Budynek przy ulicy Poniatowskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Andrzej Papuziński
Literatura:

1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 1994.

2. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

3. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003

4. Kates R. W., Parris Th. M. and Leiserowitz A. A., What is sustainable development? Goals, indicators, values, and practice, “Science and Policy for Sustainable Development”, April 2005, Volume 47, Number 3, pages 8–21 (w wersji internetowej”: https://sites.hks.harvard.edu/sustsci/ists/docs/whatisSD_env_kates_0504.pdf )

5. Papuziński A. (red.): Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Wyd. Branta, Bydgoszcz 2005

6. Papuziński A.: Życie – Nauka – Ekologia. Prolegomena do kulturalistycznej filozofii ekologii, Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998;

7. Papuziński A. (red.), Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000.

8. Pietraś M.: Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, Wyd. UMCS, Lublin 1996 (wyd. II – 2000);

9. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994.

10. VII nie kradnij – plagiat. http://www.uw.edu.pl/ogloszenia/pla–giat2.html

Zakres tematów:

Opracowanie ostatecznej, pełnej wersji prac licencjackich

Metody dydaktyczne:

Omawianie i rozwiązywanie na forum grupy typowych problemów towarzyszących przygotowaniu pracy oraz indywidualne konsultacje z autorami poszczególnych prac licencjackich.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium po trzecim semestrze jest napisanie przez studenta całej pracy zaakceptowanej przez promotora.

Uwagi:

Efekty:

W_01 Ma podstawową wiedzę o zakresie badawczym nauk o bezpieczeństwie i ich relacjach z innymi rodzajami wiedzy

W_02 Ma podstawową wiedzę o metodach i technikach badania bezpieczeństwa. Wie, gdzie i jak pozyskiwać dane urzędowe, głównie o charakterze aktów normatywnych, sprawozdawcze i planistyczne. Wie skąd pozyskiwać dane statystyczne. Zna znaczenie podstawowych pojęć używanych w badaniach nad bezpieczeństwem

W_03 Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

K_01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swoje wiedzy. Wie, że prawo jest ciągle zmieniane, plany mają ograniczoną czasowo ważność, wiedzę się rozwija.

K_01 Potrafi pozyskiwać dane do badania bezpieczeństwa . Wie jak takie dane pozyskiwać, kto jest ich depozytariuszem, jak o nie występować, jaką mają wartość dla badań i budowania programów ochrony bezpieczeństwa. Wie jak weryfikować wiarygodność takich danych.

K_02 Potrafi w sposób krytyczny przyjmować informacje medialne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.