Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-ISP24SL-SP
Semestr letni 2019/20
Seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 1000-ISP24SL-SP
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:15 - 10:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Literatura:

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005.

Chodubski A. J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.

Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe? (wskazówki praktyczne), Bydgoszcz 2007.

Młynieć W., Ufnalska S., SCIENTIFIC COMMUNICATION – czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.

Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

oraz

Dobór literatury jest uzależniony od zaproponowanego tematu pracy i dobierana jest indywidualnie przez studenta.

Zakres tematów:

Zapoznanie z podstawowymi metodami badawczymi: porównawczą, historyczną, behawioralną, symulacyjną. Doskonalenie sposobów i metod prowadzenia kwerendy archiwalnej; praca w bibliotece. Metody zapoznawania się z podstawową literaturą przedmiotu, korzystanie z bibliografii. Sposoby przygotowania bibliografii na dany temat. Przedstawienie stanu badań na określony temat. Przygotowanie planu pracy dyplomowej. Etapy pisania pracy dyplomowej. Rola i znaczenie oraz rodzaje przypisów; indeksy; aneksy. Wykorzystanie zasobów internetowych w pracy dyplomowej. Opanowanie techniki badań empirycznych: próbka reprezentacyjna, obserwacja, wywiad, ankieta, opracowanie kwestionariusza ankiety. Postępowanie badawcze: określenie przedmiotu i celu badań; problem badawczy, hipotezy, wskaźniki. Opracowanie materiałów badawczych – weryfikacja, selekcja, klasyfikacja, analiza, synteza.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstami źródłowymi, ćwiczenia, dyskusja, pokaz multimedialny z objaśnieniami, przygotowanie referatów, powtarzanie systematyzujące.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- sprawdzanie fragmentów pracy, systematyczna obserwacja przez prowadzącego,

- ocena prezentacji fragmentów pracy,

- kontrola wykorzystania materiałów krytycznych w pracy,

obecność i aktywność na seminariach.

- ocena samodzielności pracy.

Kryteria:

Warunkiem zaliczenia jest:

- określenie tematu pracy,

- sporządzenie bibliografii,

przedstawienie pierwszego rozdziału pracy z uwzględnieniem zasad edycji i stylu pisania pracy omawianych w trakcie semestru.

Zaliczenie całego seminarium (trzy semestry) odbywa się na podstawie akceptacji przez promotora całości pracy dyplomowej i złożenia jej przez studenta w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego (według zasad i w terminie wskazanych w Regulaminie studiów UKW).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.