Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-H35SL-SP
Semestr zimowy 2020/21
Seminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 1000-H35SL-SP
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Aleksander Lasik
Literatura:

LITERATURA z zakresu metodologii pracy magisterskiej:

- J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995;

- G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1998;

- M. Grzybowski, D. Gurzyńska-Bociek, Wskazówki dla piszących pracę magisterską, Płock 1995;

- T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2009 (http://www.kaczmarek.waw.pl/wp-content/uploads/2009/10/poradnik_2009_tk.pdf)

- M. Krajewski, Piszemy prace naukowe. Vademecum dla studentów i doktorantów, Rypin 2004

- A. Pudło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

- S. Urban, W. Ładowski, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

- J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych (publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster), Kraków 1992

- W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

LITERATURA przedmiotu z zakresu przygotowywanych prac, m.in:

- - Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1999.

- Chwalba A., Samobójstwo Europy. Wielka Wojna (1914-1918), Kraków 2014.

- Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2006.

- Łazuga W., Historia powszechna Wiek XIX, Poznań 2008.

- Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1998.

- Polska-Francja. X wieków związków politycznych, gospodarczych i kulturalnych, Warszawa 1983.

- Wereszycki H., Walka o pokój europejski, Warszawa 1971.

- Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1999.

- Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1997.

- Żywczyński Mieczysław, Kościół i rewolucja francuska, Kraków 1995.

Zakres tematów:

1. Podstawowe problemy metodologii badań historycznych.

2. Wybór tematu pracy seminaryjnej (dyplomowej). Zdefiniowanie problemu i celów badań.

3. Zbieranie materiału: bibliografia i fiszki.

4. Analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych materiałów.

5. Konstruowanie układu pracy (konspekt, części składowe pracy).

6. Tezy pracy wg wybranego tematu.

7. Organizacja procesu pisania (merytoryczne opracowanie tematu; cytaty; przypisy).

8. Prezentowanie fragmentów pracy na seminarium – dyskusja w zespole.

9. Praca nad kształtem (budową) pracy.

10. Komputerowe przygotowanie tekstu do druku (formatowanie tekstu).

Metody dydaktyczne:

- pogadanka;

- praca ze źródłem (analiza dokumentów, analiza materiałów źródłowych);

- praca z książką;

- zajęcia praktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach;

- zebranie bibliografii na wybrany temat;

- przygotowanie konspektu pracy

- napisanie pracy seminaryjnej na wybrany i ustalony z promotorem temat

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.