Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 10 dni temu
Witaj w systemie USOSweb
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
System przeznaczony jest dla pracowników dydaktycznych oraz studentów UKW.

Legia Akademicka MON - Komunikat
Zainteresowanych studentów zapraszam na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy dotyczące programu Legii Akademickiej w UKW.
Spotkanie odbędzie się 24 października 2019r. o godz. 16.00 w Auli ATRIUM budynku przy ulicy Chodkiewicza 30.


O G Ł O S Z E N I E !!!

Ważna informacja dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Informujemy, że studenci niepełnosprawni z I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz szkoły doktorskiej) powinni pilnie zgłaszać się do Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami celem dostarczenia kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego (oryginał do wglądu) albo przesłać jego skan na adres e-mailowy DON (niepelnosprawni@ukw.edu.pl). W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze zarejestrowanie Państwa w systemie USOS, co znacząco usprawni przyjmowanie wniosków stypendialnych.

Informujemy również, że studenci i doktoranci starszych roczników, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny), a nie zgłosili się we wcześniejszych latach do Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, proszeni są o kontakt z pracownikami DON (telefon: 52 346 11 75, 504 162 661 lub na wcześniej wskazany adres e-mail).


  Rejestracja na zajęcia -- II tura
  Od 2.10 rozpoczynają się rejestracje na wszystkie zajęcia umieszczone w planie studiów i potrwa do 13.10.

Godziny uruchomienia rejestracji dla poszczególnych kierunków widoczne są w systemie USOSweb, w zakładce
DLA STUDENTÓW -> REJESTRACJE.

(w szczególnych przypadkach terminy uruchomienia rejestracji mogą ulec zmianie) 


O G Ł O S Z E N I E !!!

Spotkanie organizacyjne z Władzami Wydziału Psychologii i opiekunem roku odbędzie się 12.10.2019r. o godz. 17.00 w Instytucie Psychologii w sali nr 302.


Nowi studenci UKW - Informacja
Logowanie do systemu USOSweb dla wszystkich nowych studentów UKW (Osoby, które nie były wcześniej studentami UKW):


Login i Hasło jest takie samo jak do systemu rekrutacyjnego.


// Dla studentów kontynuujących lub wznawiających studia login i hasło nie zmienia się //
// W przypadku posiadania konta pocztowego na naszej uczelni, logujemy się danymi do poczty UKW //


Rejestracje na zajęcia na semestr zimowy 2019/2020
  Od 25 września 2019 rozpoczynają się rejestracje na wszystkie zajęcia umieszczone w planie studiów. (I i II stopnia STACJONARNE)

Godziny uruchomienia rejestracji dla poszczególnych kierunków widoczne będą w systemie USOSweb w zakładce
DLA STUDENTÓW -> REJESTRACJE.
(w szczególnych przypadkach terminy uruchomienia rejestracji mogą ulec zmianie)

W przypadku rejestracji na seminaria - jeżeli jest to kontynuacja seminarium, należy zarejestrować się do tego samego promotora co w poprzednim semestrze.

Na zajęcia z języka obcego dla I roku studiów I stopnia, które mają język obcy w planie w semestrze zimowym rejestracja rozpocznie się 24 września.
 
Na zajęcia z wychowania fizycznego dla II roku I stopnia (Wydział Humanistyczny oraz Wydział i Administracji i Nauk Społecznych), rejestracja rozpocznie się 26 września.


Poniżej film instruktażowy: poradnik dotyczący logowania oraz rejestracji.


INFORMACJA DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wychowanie fizyczne:
  Studenci niepełnosprawni, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w ogólnouczelnianych zajęciach z wychowania fizycznego mogą zapisać się na alternatywne zajęcia w-f, tj.
  • goalball
  • szachy

Język angielski:
  Osoby słabosłyszące (symbol w orzeczeniu 03-L) mają możliwość uczestniczenia w dostosowanych zajęciach z języka angielskiego.

  Osoby zainteresowane udziałem w alternatywnych zajęciach z wychowania fizycznego i języka angielskiego proszone są o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych do 6 października br.

Telefon: 52 346 11 75, 504 162 661     ;    E-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl


Komunikat dla studentów I roku Pedagogika I st., Pedagogika wczesnoszkolna - studia stacjonarne
Komunikat dla studentów I roku kier. Pedagogika I st. oraz kier. Pedagogika wczesnoszkolna - studia stacjonarne

Informujemy, że w dniach od 20.02.2019 (środa), godz. 20.00 do 24.02.2019 (niedziela), godz. 23.59 jesteście Państwo zobowiązani zarejestrować się na wybraną specjalność (na kierunku Pedagogika) lub moduł do wyboru (kier. Pedagogika wczesnoszkolna). Możliwość rejestrowania się na specjalności lub moduły jest przygotowana w USOSweb.

Dyrekcja Instytutu Pedagogiki


Wnioski stypendialne 2018

       Dział rekrutacji i spraw studenckich informuje, że składanie wniosków uruchomione będzie od 18 października od godziny 9:00.

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2018/2019 składanie wniosków o wszystkie typy stypendiów (rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych) odbywało się będzie drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl w zakładce DLA WSZYSTKICH > Wnioski,
w dniach 18 października - 25 października 2018r. 

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić lub uaktualnić numer konta konta bankowego w zakładce Dla Studentów > stypendia > konto bankowe studenta


Wydrukowane wnioski należy złożyć w dniach 18 -25 października 2018 r. we właściwym Biurze lub Dziale

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

adres: ul. Chodkiewicza 30, Budynek Główny (blok E), pokój 013, tel. 52 346 11 75

 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

adres: ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek), pokój 1, tel. 52 341 08 32

 • STYPENDIUM SOCJALNE
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
 • STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW (składanie wniosków o to stypendium nie odbywa się przez system informatyczny)

 

Legia Akademicka MON - zapisy

Szanowni Państwo,

Wzorem roku ubiegłego przygotowujemy się do uruchomienia na UKW programu Legia Akademicka MON. Aby przystąpić do programu trzeba zapisać się w systemie USOSweb. Komunikacja szczegółowa będzie odbywać się już tylko z osobami zarejestrowanymi w USOSweb.

Zajęcia zostaną uruchomione gdy tylko dojdzie do podpisania na UKW umowy uzgodnionej pomiędzy MON o MNiSW. MON i MNiSW aktualnie negocjują zasady drugiej edycji programu Legia Akademicka MON (i to zapewne potrwa ;-)

Pierwszy wykład: Kontrowersje wokół Żołnierzy Wyklętych, dnia. 08.11 godz. 17:00 Aula Atrium, prelegent: Leszek Żebrowski, pisarz i publicysta
Drugi wykład: Leave no Trace - czyli jak biwakować w Lasach Państwowych, dnia 15.11 godz. 17:00, prelegent: Jakub Siedlecki, Nadleśniczy

W oczekiwaniu na start zajęć proponujemy WSZYSTKIM STUDENT(K)OM zapoznać się z ofertą darmowych szkoleń praktycznych dla studentów z zakresu: bushcraft i survival, terenoznawstwo i maskowanie, taktyka zielona (Kurs piechoty) oraz wykładami ciekawych ludzi ...

https://akms.pl

Pozdrawiam, Jacek Czerniak

-----
dr inż. Jacek M. Czerniak, adiunkt
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Instytut Techniki
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz, Poland
tel.: (+4852) 34-19-264
fax.: (+4852) 34-01-978
e-mailt: jczerniak@ukw.edu.pl

Koordynator Programu Legia Akademicka MON na UKW


U W A G A    ! ! !
Kierunki:  filologia, lingwistyka stosowana, filologia angielska, filologia rosyjska, filologia polska, kulturoznawstwo, historia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, regionalistyka europejska, wojskoznawstwo, przewodnictwo i pilotaż.
 
Rejestracja na te kierunki zostanie uruchomiona od 1.10.2018. Tym samym ulegają przesunięciu zapisy na zajęcia z wf - od 2.10.2018.
 
Rejestracja dla I roku studiów II stopnia kierunków: filologia polska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, filologia - lingwistyka stosowana, biotechnologia, matematyka i fizyka  zostanie uruchomiona od 2.10.2018.
 
 


Uwaga studenci ostatniego roku studiów!
 
 1. Na dwa tygodnie przed obroną student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie dwustronnie drukowaną pracę dyplomową w formacie A4
 2. W skład pracy dyplomowej muszą wejść: strona tytułowa, streszczenie pracy i słowa kluczowe oraz podpisane oświadczenie, których wzór został określony  w Zarządzeniu Nr 24/2014/2015 Rektora UKW z dnia 6 marca 2015 r.  Zarządzenie dostępne jest na stronie  www.apd.ukw.edu.pl
 3. W ciągu 3 dni od złożenia pracy student zobowiązany jest do:
  1. sprawdzenia w systemie APD (www.apd.ukw.edu.pl  login i hasło jak do systemu USOSweb) poprawności wprowadzonego przez Dziekanat tematu pracy
  2. wprowadzenia do systemu APD  streszczenia pracy oraz słów kluczowych w języku polskim bądź w języku pracy i w języku polskim
  3. wprowadzenia do systemu APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej zapisanej w całości w jednym pliku formacie PDF (w przypadku pracy dyplomowej zawierającej załączniki niebędące integralną częścią drukowanej pracy, należy je wprowadzić do systemu jako spakowane do jednego pliku archiwum ZIP, RAR lub 7Z)
   Nazwa pliku będącego pracą dyplomową musi zawierać: imię i nazwisko autora pracy, numer albumu oraz w przypadku załączników niebędących integralną częścią pracy w nazwie pliku umieszcza się wyraz „załącznik”.
 4. Zmianę adresu e-mail należy zgłosić w Dziekanacie
 5. Na stronie systemu APD (www.apd.ukw.edu.pl) instrukcje dostępne są po zalogowaniu w sekcji "Informacje".Wiadomości
     Dane w systemie USOSweb aktualizowane są w procesie zwanym migracją.
Informacje wprowadzone przez użytkownika pojawią się w serwisie dopiero po migracji, która odbywa się codziennie o północy. Podczas przeprowadzania procesu migracji serwis jest niedostępny dla użytkowników.

W celu ułatwienia pracy nad protokołami umieszczona zostaje pomoc: protokoły instrukcja.


     Chcąc, by funkcja systemu USOSweb "zapomniałem hasła" działała poprawnie, należy mieć w systemie wpisany swój e-mail.

W przypadku wystąpienia poważnych problemów z obsługą serwisu prosimy o kontakt z administratorem systemu na adres: usosweb@ukw.edu.pl


   Przed wysłaniem wiadomości proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- jeśli wprowadzisz hasło błędnie 4 razy, to Twoje konto zostanie zablokowane na 20 minut.
- powinieneś mieć włączoną obsługę ciasteczek oraz JavaScriptu w przeglądarce.
- obsługiwane przeglądarki to: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera.
- identyfikatorem studenta jest zazwyczaj jego pesel


Zespół USOSweb UKW