Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 14 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 66 dni temu

 Legia Akademicka

 

edycja 2019/2020

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego już w 2017 roku przystąpił do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną – realizowaną w uczelni w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną, przeprowadzaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

 

Spotkanie informacyjne

Zainteresowanych studentów zapraszam na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy dotyczące programu Legii Akademickiej w UKW. Spotkanie odbędzie się 24 października 2019r. o godz. 16.00 w Auli ATRIUM budynku przy ulicy Chodkiewicza 30.

 

Uprawnieni

Do udziału w programie Legia Akademicka może przystąpić, w trybie ochotniczym, każda osoba spełniająca jednocześnie dwa warunki:

  • posiada obywatelstwo polskie oraz

  • jest studentem studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Program skierowany jest do studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i innych szkół wyższych, publicznych i niepublicznych z terenu miasta Bydgoszczy.

 

Warunkiem przystąpienia do programu „Legia Akademicka” jest złożenie do dnia 28 listopada 2019 r. „Wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego – część teoretyczna – edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.

Wnioski dostępne są w załączonym pliku. Można je również otrzymać w:

  • Biurze Prorektora ds. Finansów i Organizacji - pok. 104, gmach główny ul. Chodkiewicza 30;

  • Biurze ds. Obronnych – pok. 15 lub w portierni budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 20.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Prorektora ds. Finansów i Organizacji - pok. 104, gmach główny ul. Chodkiewicza 30.

 

Zakres szkolenia teoretycznego

Program szkolenia teoretycznego obejmuje zajęcia w formie wykładów, które obejmują wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Przewidywany czas trwania szkolenia teoretycznego: od 24 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

 

Przebieg dalszego szkolenia

Student-ochotnik, po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu „Wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych”, otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP podczas wakacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch turnusach po 6 tygodni (I-szy turnus szkolenia 27.06-9.08, II-gi turnus szkolenia 16.08-27.09), każdy turnus składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej,

  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za udział w turnusie szkolenia praktycznego, uczestnikowi przysługuje przewidziany przez organy wojskowe – ryczałt finansowy

Dalsze informacje

Szczegółowe informacje na temat programu Legia Akademicka uzyskacie Państwo podczas spotkania z przedstawicielami organu wojskowego, w dniu 24 października 2019 r.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Obronnych

mgr inż. Tadeusz Błażejewski

Załączniki:

 

  Wniosek o przystąpienie do programu LA

  Wykaz literatury wspomagającej realizację procesu kształcenia na poziomie modułu podstawowego i podoficerskiego LA

  Zakres programowy dla modułu podoficerskiego realizowany przy pomocy e-learningu

  Plan zajęć teoretycznych ze studentami - ochotnikami - 2020r

  Zakres programowy dla modułu podstawowego realizowany przy pomocy e-learningu