Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 10 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 81 dni temu

 

KOMUNIKAT

o uruchomieniu w UKW programu „Legia Akademicka”

edycji 2019

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego już w 2017 roku przystąpił do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną – realizowaną w uczelni w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną, przeprowadzaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

 

Spotkanie informacyjne

Zainteresowanych studentów zapraszam na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy dotyczące programu Legii Akademickiej w UKW. Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w Auli ATRIUM przy ulicy Chodkiewicza 30.

 

Uprawnieni

Do udziału w programie Legia Akademicka może zgłosić się każda osoba spełniająca jednocześnie dwa warunki:

  • posiada obywatelstwo polskie oraz

  • jest studentem studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Program skierowany jest do studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i innych szkół wyższych, publicznych i niepublicznych z terenu miasta Bydgoszczy.

Warunkiem przystąpienia do programu „Legia Akademicka” jest złożenie do dnia 22 lutego br. „Wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego – część teoretyczna – edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.

Wnioski dostępne są w załączonym pliku. Można je również otrzymać w:

  • Biurze Prorektora ds. Finansów i Organizacji - pok. 104, gmach główny ul. Chodkiewicza 30;

  • Biurze ds. Obronnych – pok. 15 lub w portierni budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 20.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Prorektora ds. Finansów i Organizacji.

 

Zakres szkolenia teoretycznego

Program szkolenia teoretycznego obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, które obejmują wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Przewidywany czas trwania szkolenia teoretycznego: od 25 lutego do 08 maja 2019 r.

 

Przebieg dalszego szkolenia

Student-ochotnik, po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu „Wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych”, otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP podczas wakacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch turach po 6 tygodni, każda tura składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,

  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Dalsze informacje

Szczegółowe informacje na temat programu Legia Akademicka uzyskacie Państwo podczas spotkania z przedstawicielami organu wojskowego, w dniu 19 lutego br.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Obronnych

mgr inż. Tadeusz Błażejewski

Załączniki:

 Wniosek o przystąpienie do programu LA

 Plan zajęć (aktualizacja 26.03.2019)

 Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych