Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3198 dni temu
rmn

Internetowa rejestracja na zajęcia z modułu nauczycielskiego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego


W związku z uruchomieniem od roku akademickiego 2013/2014 Modułu Nauczycielskiego, dla kierunków studiów I stopnia:

 1. Biologia
 2. Geografia
 3. Historia
 4. Edukacja techniczno – informatyczna
 5. Inżynieria materiałowa
 6. Inżynieria bezpieczeństwa
 7. Filologie
 8. Lingwistyki
 9. Filologia polska
 10. Matematyka
 11. Informatyka
 12. Informacja naukowa

prosimy wszystkich studentów z I i II roku ww. kierunków, którzy dokonali rekrutacji do wzięcia udziału w procesie rejestracyjnym i zapisanie się na zajęcia poprzez system USOS wg załączonego regulaminu zasad rejestracji i harmonogramu rejestracji. Ewentualne wątpliwości i pytania związane z zapisem do grup prosimy kierować pod adres: tel. 52 32 36 713, e-mail: mspbeata@ukw.edu.pl.

ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA Z MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO

Nieobowiązkowymi zajęciami z modułu nauczycielskiego objęci są studenci, którzy zrekrutowali się na ten moduł.

 1. Na wszystkie zajęcia z modułu nauczycielskiego obowiązują zapisy przez Internet w systemie USOSweb (www.usosweb.ukw.edu.pl).
 2. Każdy student rejestruje się na moduł nauczycielski wybierając 5 przedmiotów:
  • Psychologia
  • Psychologia dla II etapu
  • Pedagogika
  • Pedagogika dla II etapu
  • Praktyka pedagogiczno – psychologiczna
 3. Dostosowując godzinę, dzień tygodnia, miejsce odbywania zajęć i prowadzącego, do swoich możliwości czasowych, tak by nie kolidowało to z zajęciami na macierzystym kierunku.
 4. Rejestracja na zajęcia z Modułu Nauczycielskiego odbywa się wg harmonogramu rejestracji.
 5. Na stronie internetowej Studium Pedagogicznego (zakładka Jednostki Mędzywydziałowe) ukaże się :
  • harmonogram rejestracji
  • przedmioty realizowane w I semestrze
  • ilość grup z każdego przedmiotu
 6. Zarejestrowanie się na zajęcia z modułu nauczycielskiego skutkuje obowiązkiem uczestniczenia w tych zajęciach. Nie zarejestrowanie się skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu i niemożnością uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym.
 7. Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń.
 8. Jeśli student z uzasadnionych przyczyn musi zmienić grupę, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z niej i dokonania ponownej rejestracji do nowo wybranej grupy.
 9. Zajęcia odbywają się w trybie semestralnym i rozliczane są zgodnie z regulaminem studiów niezależnie od zaliczenia zajęć realizowanych zgodnie z tokiem studiów na kierunku macierzystym i wpisywane jest tylko na dodatkową kartę egzaminacyjną drukowaną dla tych przedmiotów.
 10. Pierwsze zajęcia z modułu nauczycielskiego rozpoczynają się zgodnie z organizacją danego roku akademickiego.

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA Z MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO

I tura rejestracji: 25.09.2013 godzina 9:00 – 29.09.2013 godzina 23:59

II tura rejestracji: 01.10.2013 godzina 9:00 – 06.10.2013 godzina 23:59

Przedmioty realizowane w I semestrze:

 • psychologia: 2 gr. wykł. , 11 gr. ćw.
 • pedagogika: 2 gr. wykł., 11gr. ćw.
 • psychologia dla II etapu kształcenia: 2gr. wykł. , 11gr. ćw.
 • pedagogika dla II etapu kształcenia: 2 gr. wykł. , 11 gr. ćw.
 • praktyka śródroczna pedagogiczno-psychologiczna (szkoła podstawowa): 20 gr. lab.

Każdy student rejestruje się do : jednej grupy z każdego przedmiotu (wykład, ćwiczenia, praktyka) dostosowując godzinę, dzień tygodnia, miejsce odbywania zajęć do swoich możliwości czasowych tak by nie kolidowało to z zajęciami na macierzystym kierunku.

Skrócona instrukcja rejestracji

 1. wchodzimy na stronę https://www.usosweb.ukw.edu.pl i logujemy się ("zaloguj się" w prawym górnym rogu ekranu)
 2. wybieramy z górnego menu "Dla Studentów" a następnie "Rejestracja", lub działu "Aktualności" - "Kalendarz rejestracji"
 3. gdy rejestracja zostanie uruchomiona można będzie wybrać opcję "zarejestruj się"
 4. należy zarejestrować się do grup zajęciowych na wszystkie dostepne w rejestracji przedmioty, w terminach nie kolidujących z podstawowym planem studiów
 5. w razie pomyłki można wypisać z zajęć i ponownie wybrać grupy zajęciowe

LOGOWANIE DO SYSTEMÓW UKW - USOSweb, Fakultety

Identyfikatorem użytkownika jest numer PESEL, domyślnym hasłem jest seria i numer dowodu osobistego (np. ABC123456).

W przypadku problemów z logowaniem do systemów informatycznych prosimy się kontaktować mailowo: usosweb@ukw.edu.pl .